Studenci wracają do murów uczelni na zajęcia praktyczne

Studenci niektórych wydziałów Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego wracają na zajęcia stacjonarne. W murach uczelni odbywać się będą oczywiście ćwiczenia, seminaria, bądź laboratoria, których nie sposób przeprowadzić w formie zdalnej.

Rektor opolskiej Politechniki zdecydował o przejściu na zdalne nauczanie od 12 października. Wszystkie zajęcia, których realizacja nie była możliwa, zostaną wznowione od grudnia. Mowa między innymi o Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. – W grudniu wracamy z częścią zajęć praktycznych, które wymagają obecności studentów w murach uczelni – zapowiada dr Anida Stanik-Besler, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Opolskiej.

Uniwersytet Opolski na zdalną edukację przeszedł dopiero od wprowadzenia czerwonej strefy, czyli od 24 października. Na uczelnię w grudniu wrócą między innymi studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zgodnie z rozporządzeniem rektora UO, zajęcia także w październiku, jak i listopadzie, mogły toczyć się w murach uczelni. – W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach Uniwersytetu Opolskiego prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania związanych z realizacją wymogów higieniczno-sanitarnych poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Uniwersytetu Opolskiego, pod rygorem odmowy wpuszczenia na zajęcia lub nakazu natychmiastowego opuszczenia zajęć – czytamy.

Wprowadzenie zajęć zdalnych podczas pierwszej fali pandemii było czymś zupełnie nowym dla studentów, jak i uczniów szkół w całym kraju. Politechnika Opolska była jedną z tych uczelni, które online przeprowadziły również obrony prac licencjackich i magisterskich.