Wiemy, kto będzie się ubiegał o nagrody w konkursie im. Jana Całki

Już po raz piąty Miasto Opole organizuje konkurs im. Jana Całki. Zapraszani są do niego społecznicy i organizacje pozarządowe. Nagradzane są osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. W tej edycji zgłoszono 22 kandydatury.

„Lider Społeczny Roku” to nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu. Rywalizować będą:

Anna Korwin-Piotrowska

Szczepan Iwanicki

prof. Joanna Rostropowicz

Piotr Koziol

Małgorzata Warsitz

Beata Orel

Maria Przebindowska

prof. Anna Pobóg-Lenartowicz

Kinga Ślusarczyk

Dawid Zelek

Krzysztof Danków

Kacper Lubiewski

Danuta Sokołowska

 

„Pożytek Roku” z kolei to nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Zgłoszone zostały:

Darmowe konsultacje dla dzieci „ZDROWY KRĘGOSŁUPEK”  – Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji

Pomoc w przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego w Opolu

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Fundacja Rozwoju Edukacji
Empatycznej FREE

Strajk kobiet w Opolu – Fundacja Ogólnopolski Strajk Kobiet

Spotkania ze sztuką -Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

Opole Songswriters Festival 2020 – Stowarzyszenie Kulturalne Opole

Trening biegowy na Wyspie Bolko na 100 km – Inicjatywa Masz Jaja Idź Na Badania

Opole solidarne z Białorusią – Fundacja im. Romana Kirsteina

Akcja „Zupa w Opolu” – Fundacja Zupa w Opolu

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł.