Bezpieczeństwo dla maluszków, komfort dla mam

Pierwsze noworodki korzystają już z dobrodziejstw otwartego w Krapkowickim Centrum Zdrowia, kolejnego w regionie oddziału neonatologii. Może on udzielać pomocy m.in.: noworodkom urodzonym przed 36 tygodniem ciąży.

Krapkowicka neonatologia od początku września działa jako pododdział pionu położniczo-ginekologicznego w Krapkowickim Centrum Medycznym. O tym jak bardzo była potrzebna najlepiej świadczy fakt, że pierwszego pacjenta przyjęto już kilka godzin po jej otwarciu. Pododdział patologii łącznie z odcinkiem noworodkowym działa teraz na drugim stopniu referencyjności. To w praktyce oznacza, że w Krapkowicach można udzielać pomocy dzieciom, które przyjdą na świat przed terminem lub wymagają pilnego, intensywnego leczenia.

– Dla naszych pacjentek to nie tylko olbrzymi komfort, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, bo noworodków wymagających specjalistycznej pomocy nie trzeba już transportować do szpitali w Opolu czy Kędzierzynie-Koźlu – mówi Marcin Misiewicz, prezes Krapkowickiego Centrum Zdrowia.

Te urodzone od 32 tygodnia mogą przebywać razem ze swoimi mamami  nie tylko w jednej placówce, a nawet w jednej Sali  jeśli ich stan zdrowia na to pozwoli.

Na pododdziale patologii noworodków można przyjąć nawet 12 dzieci, są tu sale intensywnego nadzoru, sale opieki pośredniej i bezpośredniej. Sama neonatologia mieści się w pomieszczeniach w przeszłości zajmowanych przez administrację. Przebudowa, doprowadzenie gazów medycznych oraz wyposażenie w urządzenia, takie jak specjalistyczne inkubatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne czy monitory kosztowało 3 mln zł.

Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych i budżetu szpitala oraz powiatu krapkowickiego. Projekt od pomysłu do otwarcia zajął szpitalowi kilka lat, bo trzeba było dopiąć nie tylko kwestie finansowe, ale także kadrowe (zwiększono kadrę lekarską, pielęgniarek i położnych).

Rozbudowa oddziału dla noworodków to nie koniec rozbudowy szpitala. W planach jest podwojenie jego wielkości. Powiat krapkowicki zakupił już teren wokół dotychczasowego budynku, a władze szpitala pracują nad formalnościami związanymi z projektem rozbudowy placówki.

– Nie mogę zdradzać o szczegółów, ale powiem, że w nowej przestrzeni znajdzie się miejsce m.in.: na nową izbę przyjęć, która do tej pory była naszym „wąskim gardłem”, do nowej części przeniesie się część oddziałów, powstaną tam także poradnie specjalistyczne oraz kuchnia szpitalna, której tak wszystkim brakuje – dodaje Misiewicz.