Domy dla matek z dziećmi. Nowe rozwiązania

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przedstawił przyjęte przez rząd nowe rozwiązania, którymi zajmuje się już Sejm. Przepisy to m.in. rewolucyjne rozwiązania dla nieletnich matek.

To już ostatnia prosta największej od blisko 40 lat reformy systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce. Nowa ustawa, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, umożliwi skuteczniejszą resocjalizację i pomoże rozwiązywać problemy wychowawcze w szkołach – przyznał.

W domach dla matki i dziecka przy tych zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, gdzie istnieje taka potrzeba, młode mamy będą przebywać ze swymi dziećmi. Ustawa zapobiega więc oddzieleniu dzieci od matek.

To tylko jedna ze zmian, jakie wprowadza nowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wczoraj pisaliśmy także o tym: 

Zaostrzenie przepisów. W zakładzie poprawczym do 24 roku życia