REKLAMA

REKLAMA

Dzielnice miasta w nowym kształcie

Opole przeprowadza reformę dzielnic. Rada Miasta poparła bez głosu sprzeciwu projekt, który ma na celu zwiększenie uprawnień dzielnic i ograniczenie ich liczby. Od nowej kadencji Opole będzie miało 13 silnych dzielnic zamiast 29. Zmniejszy się tym samym liczba członków rad z 435  do 195.

– Wszystkim pracującym nad projektem gratuluję i dziękuję – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. – Jestem przekonany, że wprowadzone zmiany to ważny element budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście.

Nad nową koncepcją pracowała przez pół roku Rada ds. Rozwoju Dzielnic Miasta Opola. Zmiany wejdą w życie pod koniec lipca, a jesienią odbędą się wybory w dzielnicach. Trwają prace nad projektem finansowania dzielnic. Do tej pory każda z 28 dzielnic dysponowała funduszem inwestycyjnym wartym 100 tys. zł. rocznie. Po zmianach kwota na zadania inwestycje zostanie zróżnicowana. Na wysokość kwoty wpływ będą miały m.in. liczba mieszkańców czy wielkość dzielnicy.

Dzielnice w dotychczasowym kształcie funkcjonują w Opolu od 2017 r. Pierwsze powstały w 2009. Prace związane z usprawnianiem pracy rad ratusz podjął bazując na dotychczasowych doświadczeniach i wnioskach wskazujących na konieczność reformy.

 

Najnowsze artykuły