ECO obniża ceny ciepła w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim

W listopadzie 2021 roku spółka Elkom, która zajmowała się siecią ciepłowniczą połączoną z elektrownią, zapowiedziała, że zrezygnuje z zarządzania nią od stycznia 2023 roku, z powodu braku funduszy na utrzymanie infrastruktury. W efekcie pod koniec 2021 roku kilka tysięcy użytkowników dotychczasowej sieci nie wiedziało czy i kto dostarczać im będzie do domów ciepło.

Sieć ciepłowniczą w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim ELKOM eksploatował przez blisko 30 lat. Po tym czasie, gdy jej stan zaczął wymagać coraz większych nakładów finansowych na jej utrzymanie spółka zrezygnowała z użytkowania sieci. Tym samym mieszkańców pozostawiono samych sobie. To z kolei stwarzało zagrożenie, że tegorocznej zimy kaloryfery w ich domach będą zimne. Tak się jednak nie stało ponieważ  przez najbliższe lata siecią należącą do Dobrzenia Wielkiego będzie zarządzać miejska spółka ECO. Tym samym mieszkańcy nie muszą się martwić o ciepło w swoich domach

Mieszkańcy będą mieli tańsze ciepło

Cena 1GJ spadnie ze 160zł. do ok. 100 zł, co obniży rachunki mieszkańców o ok. 40%. Co ważne obniżona cena będzie obowiązywać wstecz od 1 stycznia 2023 r. do końca tego roku. O szczegółach rozliczeń ECO poinformuje samych mieszkańców. Obniżka ceny jest reakcją ECO na zmieniające się przepisy prawa regulujące rynek ciepła.

Na rosnące ceny ciepła w ostatnich miesiącach wpływ mają czynniki niezależne od ECO. W tym drastycznie drożejący węgiel i gaz, z którego spółka wytwarza ciepło.

W szczególności na cenę ciepła w Dobrzeniu i Czarnowąsach w ostatnich miesiącach wpłynęło m. in.:

  1. Podniesie podatku VAT z 5% na 23%
  2. Konieczność uwzględnienia w cenie ciepła opłaty za dzierżawę rur, którą ECO płaci Gminie Dobrzeń Wielki w wysokości ponad 1 mln zł. rocznie.
  3. Poważnych strat na przesyle ciepła – aby do mieszkańca dostarczyć 1GJ ciepła, trzeba zakupić w elektrowni 2 GJ.
  4. Stanu sieci, która przez 30 lat nie była modernizowana, a jej długość jest niewiele mniejsza niż sieci w Opolu, chociaż do tej w Opolu podłączonych jest 10 razy więcej klientów” – napisał prezydent Arkadiusz Wiśniewski w swoich mediach społecznościowych.

Warto dodać, że wciąż pokutuje jeszcze jeden mit, który warto przy okazji rozwiać: otóż istnieje równie powszechna, co nieprawdziwa opinia, że ciepło dostarczane przez Elektrownię Opole w gminie Dobrzeń Wielki i dzielnicy Czarnowąsy jest ciepłem odpadowym, które wypuszczane jest do chłodni kominowych elektrowni. Tymczasem ciepło to jest produkowane z pary, która pochodzi z upustu z turbiny parowej: część pary zużywanej do produkcji energii elektrycznej przeznaczana jest na produkcję ciepła do systemu ciepłowniczego. Ten proces technologiczny uszczupla ilość wytworzonej energii elektrycznej, zatem w żaden sposób nie można tu mówić o wykorzystaniu odpadu.

Najnowsze artykuły