Kolejne lokum dla repatriantów gotowe

Dwa mieszkania w Opolu zostały wyremontowane i wyposażone. Teraz czekają na nowych lokatorów. To obywatele Kazachstanu z polskimi korzeniami. Już w najbliższy piątek do Polski przyleci czteroosobowa rodzina repatriantów ze Wschodu.

Do władz naszego miasta regularnie wpływają indywidualne prośby od osób polskiego pochodzenia ze wschodu (azjatyckiej części dawnego ZSRR) o zaproszenie ich do osiedlenia. Czteroosobowa rodzina z dziećmi w wieku szkolnym do Polski przyleci w najbliższych dniach, wraz z przekroczeniem granicy otrzymają polskie obywatelstwo.

W pierwszych tygodniach rodzina będzie mogła liczyć na pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ułatwi adaptację. Nie jest wykluczone, ze nowi mieszkańcy Opola poddani zostaną kwarantannie w nowym środowisku. Właśnie dlatego będą mogli liczyć na pomoc MOPR, który zatroszczy się w przypadku dwutygodniowej kwarantanny.

Powracające rodzinny przed przyjazdem muszą spełnić szereg określonych warunków, m.in. udowodnić swoje polskie pochodzenie. Poza tym repatriantowi i jego rodzinie udzielona zostanie pomoc ze środków budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz w razie potrzeby aktywizację zawodową, która finansowana jest w formie dotacji celowej.

Gmina Opole od lat wspiera proces repatriacji, poprzez zapraszanie polskich rodzin do osiedlenia się w mieście Opolu. W ostatnich latach z pomocy Opola skorzystało kilkadziesiąt osób, a rodzina Kowal jest trzecią rodziną z Kazachstanu. W sumie przez 20 lat na Opolszczyznę przyjechało już ponad 300 repatriantów. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Kazachstanu.

W tym roku Opole przygotowało dwa mieszkania dla repatriantów ze wschodu. Poza czteroosobową rodziną, która zamieszka w jednym z nich już niebawem, do Opola ma przyjechać jeszcze jedna.

Najnowsze artykuły