Miejscy radni przyjęli uchwałę w sprawie dodatku węglowego

Do 22 września do Miejskiego Centrum Świadczeń od mieszkańców Opola wpłynęło ponad 3 500 wniosków o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Wypłaty jednak jeszcze nie ruszyły, gdyż dopiero dziś miasto otrzymało od wojewody pieniędzy na ten cel.

Niemniej już wcześniej Rada Miasta przyjęła stosownie zabezpieczającą korektę w budżecie. Doszło do tego na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 22 września. Wówczas to radni przyjęli korektę pozwalającą na wprowadzenie do budżetu kwoty 6 mln zł, które powinny wpłynąć na konto Urzędu Miasta. Dzięki temu będzie można od razu rozpocząć wypłaty.

Ustawa o dodatku węglowym była wprowadzana przez rząd szybko, a po drodze poddawano ją ciągłym zmianom. Do tego weryfikacja wniosków okazała się bardzo czasochłonna. Chodzi m. in. o kwestie związane z niewłaściwym ich wypełnianiem czy też wieloma wątpliwościami sprawdzającymi je pracowników MCŚ.

– Mamy w kamienicy pięć lokali, a np. zgłoszonych jest osiem źródeł ciepła czyli musimy ustalać dodatkowo czy jest zgłoszone to źródło ciepła w tym lokalu z jakiego jest złożony wniosek – wyjaśnia Anna Radlak dyrektorka Miejskiego Centrum Świadczeń. – Przyczyny mogą być różne: ludzie mylą np. piec z kuchnią węglową, a wpis do CEEB zrobił zarządca bez sprawdzania czy jego dane są aktualne. Do tego niewypełnione całkowicie deklaracje. Inne składy gospodarstw domowych we wnioskach o różne świadczenia i tak np. pojawia się dodatkowy członek gospodarstwa, który we wniosku wcześniejszym nie występował. Do tego dochodzi fakt, że kilka gospodarstw domowych znajduje się w jednym lokalu mieszkalnym czy domu – wylicza.

Tym samym podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli korektę budżetu. Dzięki temu jak tylko pojawia się pieniądze MCŚ przystąpi do wypłacania dodatku węglowego. Natomiast już od poniedziałku jego przedstawiciele zaczną przyjmować wnioski o dodatek węglowy dla mieszkańców, którzy ogrzewają swoje domy np. gazem czy olejem opałowym. Wg wstępnych szacunków może to być kolejne 2 000 gospodarstw domowych.