Jest kompromis w sprawie prezentacji znalezisk w opolskiej katedrze

Jaka będzie przyszłość zabytkowych reliktów odsłoniętych podczas prac archeologicznych w opolskiej katedrze – o tym w siedzibie Generalnego Konserwatora Zabytków Bożeny Żelazowskiej rozmawiali przedstawiciele opolskiej kurii z biskupem Andrzejem Czają na czele.

W spotkaniu wzięli udział również opolscy archeolodzy oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków Monika Ożóg. Stronę rządową oprócz minister Żelazowskiej reprezentowali członkowie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.

Wspólne ustalenia zakładają ekspozycję „w naturze” dwóch narożnych służek prezbiterium starszego kościoła kolegiackiego, murów dawnej zakrystii i schodów wiodących do krypt znajdujących się w nawie północnej, pod kaplicą św. Anny i kaplicą Adoracji Najświętszego Sakramentu. Natomiast pomiędzy kaplicami eksponowany będzie blok ceglany z polichromią, przeniesiony tam przez konserwatorów.

Bardzo się cieszę, to bardzo dobra wiadomość – komentuje ustalenia w Warszawie dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, która kierowała pracami archeologicznymi w katedrze. – Świetnie, że zostanie wyeksponowana absolutnie unikalna polichromia. Tym bardziej, że tranzyt bloku ceglanego z polichromią daje możliwości sprawdzenia, czy w obrębie oprawy grobowej, na której stał blok ceglany, znajdują się jakieś szczątki. Można się domyślać, że ze względu na eksponowane miejsce pochówku należeć by mogły do jakiejś znacznej osoby.

Prof. Anna Poboóg-Lenartowicz, która z ramienia Uniwersytetu Opolskiego monitorowała wykopaliska w katedrze stawia tezę, iż niewykluczone, że mogły to być szczątki księcia Kazimierza Opolczyka.

Najnowsze artykuły