Miłośnicy Kresów świętowali

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Opolu obchodzi w tym roku 35 – lecie. Jego członkowie spotkali się dziś (27.11) w Ratuszu by wspólnie świętować jubileusz.

Miejsce dzisiejszych obchodów nie jest przypadkowe, ponieważ właśnie w Ratuszu w 1988 roku powołano opolski oddział Towarzystwa.  Wybrano też pierwszy Zarząd, a przewodniczącym Zarządu został Wiesław Kornalewicz, z-ca przewodniczącego Wiesław Jabłoński, sekretarz-Teresa Bochenek, skarbnik-Ludwik Kołodziejek, pozostali członkowie Zarządu to Stanisława Mende, Daromiła Krajewska i Zbigniew Raczyński. Do Komisji Rewizyjnej weszli Tadeusz Rowiński-przewodniczący, oraz Krystyna Dobosiewicz i Zdzisława Matula jako członkowie.

Głównym zadaniem Towarzystwa, które przyświecało powołaniu było przywracanie pamięci o Kresach. Wcześniej przez ponad 40 lat wiele osób nie mówiło głośno o Kresach. Od momentu powołania Towarzystwa świadomość historii Kresów wzrastała. Powstawało też wiele publikacji mówiących o historii Kresów i ludzi na żyjących na tamtych terenach. Przed i w czasie II wojny światowej. Ta pamięć jest też kultywowana podczas podczas spotkań opolskie oddziału Towarzystwa, w którym działa około 50 osób.

Najnowsze artykuły