REKLAMA

REKLAMA

Można już zgłaszać kandydatów do rad dzielnic

Wybory do rad dzielnic odbędą się w tym roku w dniach od 18 do 28 października. Przeprowadzone one będą tylko w internecie.

Została już powołana Miejska Komisja Wyborcza. Do czwartku 26 września do godz. 18.00 można zgłaszać kandydatów do rad dzielnic. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy pełnoletni na czas głosowania obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie Dzielnicy i posiadający prawa wyborcze.

Wybory będą przeprowadzone w 13 dzielnicach. Oto one:
Dzielnica I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle)
Dzielnica II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów)
Dzielnica III (Chabry)
Dzielnica IV (osiedle Armii Krajowej)
Dzielnica V (Gosławice, Malinka)
Dzielnica VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)
Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)
Dzielnica VIII (Śródmieście)
Dzielnica IX (Stare Miasto)
Dzielnica X (Nadodrze)
Dzielnica XI (Zaodrze)
Dzielnica XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)
Dzielnica XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Miejska Komisja Wyborcza znajduje się w budynku Ratusza w pokoju nr 311. Poniżej terminy jej dyżurów.
16 września – od godz. 14.00 do 16.00
18 września – od godz. 16.00 do 18.00
23 września – od godz. 12.00 do 14.00
25 września – od godz. 15.00 do 18.00
26 września (ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic) – od godz. 15.00 do 18.00
18 października – od godz. 16.00 do 18.00
21 października – od godz. 16.00 do 18.00
23 października – od godz. 16.00 do 18.00
25 października – od godz. 16.00 do 18.00
28 października – od godz. 16.00 do 18.00

Kandydatów można zgłaszać do 26 września do godz. 18.00. Do 3 października Miejska Komisja Wyborcza poda do wiadomości publicznej informacje o kandydatach do rad dzielnic. Głosowanie rozpocznie się 18 października o godz. 7.30 i potrwa do 28 października do godz. 15.30.

Głosowanie odbywać się będzie na stronie internetowej http://wybory.dzielnice.opole.pl/
Na niej też znajdują się wszelkie wyjaśnienia dotyczące wyborów.

Głosować będzie można samodzielnie w domu czy pracy. Ponadto w urzędzie miasta znajdą się stacjonarne punkty głosowania. Będą one w: Ratuszu, Wydziale Spraw Obywatelskich (plac Wolności) i w Centrum Dialogu Obywatelskiego (ul. Damrota 1). W trakcie 10 dni głosowania, w określonych i podanych do publicznej wiadomości terminach i miejscach, możliwe będzie oddanie głosu w mobilnym punkcie.

Na zdjęciu konferencja prasowa zapowiadająca wybory do rad dzielnic.

Najnowsze artykuły