“Nie” dla łączenia rozgłośni Polskiego Radia z TVP. Pracownicy napisali otwarty list

Pracownicy Radia Opole, podobnie jak 14 innych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, podpisali się pod listem otwartym skierowanym do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza, w którym apelują o utrzymanie formalno-prawnej niezależności tych rozgłośni. “Jesteśmy zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej projektami nowej ustawy medialnej, która przewiduje łączenie rozgłośni regionalnych z oddziałami TVP” – tłumaczą.

List został przesłany także do Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

“W związku z niepokojącymi informacjami na temat planowanego połączenia regionalnych ośrodków telewizyjnych z 17 regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, my – pracownice i pracownicy tych rozgłośni oczekujemy prawa do pełnej informacji o planowanych zmianach oraz dostępu do osób tworzących projekt nowego ładu medialnego w Polsce. Koniecznym jest, abyśmy mogli przedstawić nasze stanowisko oraz wziąć udział w pracach nad nowa ustawą. Nie wyobrażamy sobie, aby w demokratycznym kraju nasz głos mógł zostać pominięty – planowane zmiany dotyczą przecież bezpośrednio nas i naszych Słuchaczy” – czytamy w liście.

Autorzy pisma uważają, że połączenie rozgłośni z ośrodkami telewizyjnymi wpłynie negatywnie na jakość oraz warunki pracy, zuboży pejzaż medialny i kulturowy poszczególnych regionów oraz sprawi, że
redakcje radiowe nie będą w stanie w pełni realizować zadań misyjnych. Poza tym stworzenie wspólnego newsroomu, ze względu na specyfikę środków przekazów “jest nieracjonalne ze względów merytorycznych oraz organizacyjnych”.

“Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze aktywności przyczyniły się do zbudowania silnych, wiarygodnych marek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Świadczy o tym również fakt, że pozyskujemy rosnącą liczbę regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, którzy zamieszczają na naszych antenach płatną reklamę, wiedząc, że przyczynia się ona do rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. Obawiamy się, że dochody z reklam radiowych trafią do wspólnego radiotelewizyjnego budżetu i znikną w ogromnych kosztach, jakie generuje telewizja. Podobny los może spotkać fundusze z opłaty audiowizualnej. W rezultacie staniemy się regionalnym radiowęzłem” – tłumaczą przedstawiciele rozgłośni.

Pod listem otwartym podpisało się 741 osób – dziennikarze, realizatorzy, technicy, informatycy i pracownicy pionów administracyjnych. Ponadto postanowiono o założeniu stowarzyszenia Grupa 17 z siedzibą w Lublinie zrzeszającego pracownice i pracowników rozgłośni z całej Polski.

Najnowsze artykuły