Opolskie obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 1943 roku, w odpowiedzi na próbę ostatecznej likwidacji getta warszawskiego, uwięziona w nim ludność żydowska podjęła bohaterską walkę z niemieckimi nazistami. Opole jak co roku upamiętni tamte wydarzenia.

Jutro, w piątek o godz.11:00, prezydent  Opola Arkadiusz Wiśniewski złoży kwiaty przy głazie upamiętniającym miejsce, w którym znajdowała się Nowa Synagoga (ul. Barlickiego 2).  Podczas uroczystości odczytany zostanie fragment książki „Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego”. Natomiast po południu, o godz.17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano spotkanie z jedną z redaktorek tej książki – kulturoznawczynią, pisarką i publicystką Sylwią Chutnik.

Ta wyjątkowa pozycja poświęcona jest bohaterkom, do tej pory znanym tylko z imienia, epizodycznych wzmianek w tekstach źródłowych, ewentualnie jako towarzyszek walki swoich kolegów. Są wśród nich dziewczyny młodsze i starsze. Te, które jeszcze przed wojną zaangażowane były w działalność społeczną czy polityczną oraz te, które zostały niejako zmuszone sytuacją w czasie wojny. Odważne, nieśmiałe, zdeterminowane i wahające się.

Przez cały dzień w Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie trwała Akcja Żonkile – wszystkie osoby odwiedzające bibliotekę otrzymają papierowe kwiaty, które są symbolem pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum Historii Żydów polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie symbolu żonkila oraz szerzenie wiedzy na temat powstania, a od początku towarzyszy jej hasło „Łączy nas pamięć”. Inspiracją był sam Marek Edelman, który co roku w rocznicę wybuchu powstania składał żółty bukiet pod pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie.

Przypomnijmy, że powstanie w getcie warszawskim trwało do 15 maja 1943 roku. Był to największy akt zbrojnego oporu Żydów w czasie II wojny światowej.

Najnowsze artykuły