Solidarność z osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami intelektualnymi

5 maja to od jakiegoś czasu Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, ale nie tylko, bo to również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem tego pierwszego święta jest pokazanie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w życiu codziennym, pracy i w urzędach. Tego dnia nawet w najdalszych zakątkach naszego kontynentu manifestowane są tolerancja i równouprawnienie osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei w tym drugim przypadku to święto to powstało, aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach, z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.

Co roku z tej okazji odbywały się marsze, sympozja i panele dyskusyjne, jednak w trosce o bezpieczeństwo w czasie pandemii, zrezygnowano z tradycyjnej formy na rzecz pokazania solidarności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunami w sieci, za pośrednictwem portali społecznościowych oraz różnych platform internetowych.

W związku z tym we współpracy z PFRON opolski oddział ZUS przygotował możliwość telefonicznego kontaktu ze specjalistami w zakresie porad merytorycznych. Ponadto od 4 do 6 maja, w godz. 10-12, zainteresowane osoby będą mogły zadzwonić pod wskazany numer telefonu podane poniżej.

4 maj, godz. 10-12

Specjalista ZUS udzieli Państwu  informacji na temat renty z tytułu  niezdolności do pracy, a w szczególności:

1. Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Czy aktywność zawodowa powoduje zawieszenie świadczenia?

Numer telefonu: 77 45 11 795 Specjalista PFRON udzieli Państwu  informacji na temat: form wsparcia dla  pracodawców zatrudniających osoby  niepełnosprawne, w tym:
– dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
– elektronicznego sposobu składania  wniosków w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR),
– zagadnień dotyczących wypełniania wniosków

oraz refundacji składek na ubezpieczenia  społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Numer telefonu: 77 887 20 40;  77 887 20 24

5 maja, godz. 10-12

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z programem  rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, a w szczególności:

1. Komu przysługuje możliwość skorzystania z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.

2. Kiedy można otrzymać skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego ZUS.

3. Jak długo trwa rehabilitacja ZUS i kto pokrywa jej koszty.

4. Czy osoba z Opola ma możliwość skorzystania z leczenia rehabilitacyjnego ZUS poza miejscem zamieszkania.

Numer telefon: 77 45 11 795

Specjalista PFRON udzieli Państwu informacji na temat: form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami  w ramach realizowanego programu  „Aktywny samorząd” – wsparcie  aktywności zawodowej.

Numer telefonu: 77 887 20 25

6 maj, godz. 10-12

Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem renty socjalnej i dodatku pielęgnacyjnego, a w szczególności:

1. Warunki przyznania renty socjalnej oraz prawo do zbiegu z rentą rodzinną.

2. Dodatkowy dochód przy rencie socjalnej.

3. Kto może otrzymać dodatek pielęgnacyjny – warunki uzyskania prawa do dodatku.

Numer telefon: 77 45 11 795

Specjalista PFRON udzieli Państwu informacji na temat: form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w ramach:

1. Działalności Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) m.in. na temat:
– programów realizowanych przez PFRON,
– obowiązujących systemów orzecznictwa,
– dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego,
– zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny,
– likwidacji barier funkcjonalnych,
– ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa,
– instytucji wspierających i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

2. Projektu Kompleksowej rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością jako szansy skutecznej rehabilitacji oraz powrotu na rynek pracy. Numer telefonu: 77 887 20 26