Społecznicy nagrodzeni. Wręczono nagrody im. Jana Całki [DUŻO ZDJĘĆ]

W Opolu już po raz ósmy wręczony nagrody im. Jana Całki, który swoją pracą i wrażliwością na sprawy społeczne dawał przykład wielu liderom i liderkom organizacji pozarządowych w Opolu. Statuetki trafiły do osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w życie obywatelskie naszego miasta.

Do ósmej edycji konkursu zgłoszono blisko 50 kandydatur, z czego 24 do kategorii Lider Społeczny Roku 2023 oraz 23 do kategorii Pożytek Roku 2023. Zgłoszenia do nagrody mogły składać organizacje pozarządowe, rady dzielnic, instytucje publiczne oraz grupy mieszkańców (minimum 10 osób). Kapituła w każdej kategorii wybrała po pięć wyróżnień, spośród których wybrano ostatecznych laureatów.

“Liderem Społecznym Roku 2023” została Pani Barbara Chyłka

Pani Barbara jest trenerką, edukatorką, prowadzi liczne warsztaty dla uczniów studentów i nauczycieli. Autorka materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, koordynatorka projektu „Młode Głowy” w zakresie zdrowia psychicznego. To pasjonatka działań społecznych i edukacji, ciągle mająca nadzieję, że to ona zmieni świat. Aktywnie współpracuje z hospicjum „Betania”, jako koordynatorka szkolnego wolontariatu i fundraiserka w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie. Koordynatorka dwóch kampanii społecznych „W Betanii jest życie” oraz „Pola Nadziei”.

W kategorii Lider Społeczny Roku  wyróżnienia otrzymali:

  1. Justyna Kiedos

Pani Justyna jest wolontariuszką Fundacji Zupa w Opolu, zajmuje się osobami w kryzysie bezdomności, zagrożonymi bezdomnością, ubogimi, wykluczonymi społecznie. Wspiera ich i służy pomocą gdziekolwiek są. Często zdarza się, że odwiedza swoich podopiecznych w zakładach karnych, chorych w szpitalach, by utrzymać relację którą buduje. W Fundacji jest przede wszystkim streetworkerką, od 2024 roku prezesem. Ściśle współpracuje z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi, po to by stworzyć siatkę wsparcia. W  swoich działaniach nie wyklucza, każdemu  zapewnia pomoc, kto o nią prosi. Zależy jej aby osoby w kryzysie powróciły do społeczeństwa.

  1. Teresa Sokołowska

Pani Teresa angażuje się w organizację projektów kulturalnych, współpracuje z Muzeum Śląska Opolskiego, co przyczynia się do zainteresowania seniorów historią miasta i regionu oraz budowania więzi społecznych i włączania różnych grup wiekowych w aktywność kulturalną. Postawa Pani Teresy jest godna naśladowania, ponieważ zawsze pamięta o osobach wiekowych i schorowanych, które za jej pośrednictwem mogą liczyć na wsparcie. Udowadnia, że mimo wieku można prowadzić aktywne życie

  1. Agnieszka Jabłońska – Berendowicz

Pani Agnieszka jest wolontariuszką Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, ratownikiem, instruktorem pierwszej pomocy, organizatorką, wychowawcą na koloniach socjalnych dla dzieci i młodzieży. Kandydatka ma na koncie organizację szkoleń wyjazdowych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV i AIDS dla nauczycieli, pedagogów. Współorganizowała wszystkie edycje Śniadania Wielkanocnego, przygotowywała paczeki świąteczne dla potrzebujących, pozyskiwała środki finansowe dla potrzebujących, prowadzi działalność na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży.

  1. Andrzej Żak

Od wielu lat jest wolontariuszem w MOPR w Opolu. Ściśle współpracuje z Centrum Seniora i wspiera w realizacji kampanii Opole w Rytmie Życzliwości, prowadzeniu Telefonu Życzliwości, wydawaniu wniosków o Kartę Seniora, Kopert Życia, wypożyczalni.pl, wyjściach do kina i wycieczkach. Współorganizator wielu dużych wydarzeń tj. Dni Seniora, Śniadania Wielkanocnego, Pikniku Rodzinnego, Turniejów Charytatywnych, Olimpiad Senioralnych. Pan Andrzej poprzez aktywne działania i wspieranie środowiska seniorów, zwiększa wrażliwość społeczeństwa na drugiego człowieka.

Pożytek Roku 2023

Wsparcie Rodzin w Kryzysie – Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Jestem

W ramach zadania „Wsparcie Rodzin w Kryzysie” Zaoferowano wieloaspektową pomoc m.in. grupy wsparcia dla: rodzin zastępczych, rodziców dzieci w specktrum autyzmu, rodzin osób uzależnionych, dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie, warsztaty psychoedukacyjne, specjalistyczne, organizacja festynu rodzinnego. Ogólna liczba beneficjentów ok. 3 tys. osób (łącznie z uczestnikami festynu rodzinnego).

 

 

Najnowsze artykuły