Więcej drzew, ścieżki rowerowe i bus pas. MZD ma koncepcję przebudowy Ozimskiej

Powstała wstępna koncepcja przewidywanych zmian na ulicy Ozimskiej. To blisko półkilometrowy odcinek od wyjazdu z galerii handlowej Opolanin (od strony Kaskady) do skrzyżowania z ulicą Katowicką. Tak przedstawiają się najważniejsze jej założenia.

Zgodnie z koncepcją ulica Ozimska w kierunku Katowickiej będzie drogą jednopasową. W drugą stronę, czyli ulicy Reymonta, pozostaną dwa pasy z czego prawy pas jezdni zostanie przekształcony w buspas. Zarówno z ulicą Reymonta, jak i ulicą Katowicką skrzyżowania będą miały odseparowane kierunki ruchu. Ponadto przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Dubois, Orzeszkowej, Katowicką, a także zjazdy w drogi wewnętrzne i posesje.

Do większych zmian ma dojść od strony przeciwległej do Opolanina. Zgodnie z koncepcją powstanie droga pieszo-rowerowa, wybudowane zostaną miejsca parkingowe oraz zatoka autobusowa przy przystanku Ozimska – Dubois. Jednym z głównych elementów zmian jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przede wszystkim w ruchu pieszych i rowerzystów. Ma być także zdecydowanie bardziej zielono. Koncepcja zakłada nasadzenia drzew, krzewów i zagospodarowanie terenów zielonych. Koncepcja zakłada również rozbudowę oświetlenia drogowego oraz budowę kanału technologicznego.

Należy zwrócić uwagę, że jest to koncepcja wstępna. Może dojść do zmian w czasie realizacji projektu.

Najnowsze artykuły