Opolski USK rozwija się i przyjmuje coraz więcej pacjentów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w  Opolu w 2023 roku przyjął blisko 239 tys. pacjentów. To ponad 10 procent więcej niż w ubiegłym roku (216 tys.).

Wzrost liczby pacjentów, który zanotowaliśmy w 2023 roku wiąże się ze zwiększeniem świadczeń przez nasz szpital i jest efektem wprowadzenia nowych usług medycznych oraz otwarcia kolejnych poradni specjalistycznych – podsumowuje Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.  – Rozszerzamy działalność medyczną, pozyskując finansowanie na rozwój naukowo-badawczy. Jednocześnie doposażamy pracownie i oddziały a także remontujemy i modernizujemy szpital. Jesteśmy również w trakcie realizacji nowych inwestycji w tym zakresie.

Placówka w ubiegłym roku uruchomiła punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, poradnię leczenia otyłości dla dorosłych z zaburzeniami endokrynologicznymi, poradnię anestezjologiczną oraz poradnię endokrynologiczną dla dzieci. Opolski USK jest liderem niekomercyjnego badania klinicznego NephroD,  do którego dołączyli pierwsi pacjenci poddawani terapii nerkozastępczej. Odnosił również sukcesy z zakresu intensywnej terapii i anestezjologii. Zespół Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zdrowa Przyszłość. Inspiracje” za pracę badawczą dotyczącą cewników centralnych. Został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia za aktywność donacyjną i współpracę z ogólnopolskim centrum koordynującym transplantacjami „Poltransplant”.

Odnotowujemy wzrost we wszystkich obszarach realizowanych przez nasz szpital świadczeń medycznych, choćby w liczbie wykonanych  zabiegów operacyjnych – w 2023 roku było ich ponad 12.500 w tym skomplikowanych operacji ortopedycznych oraz zabiegów przezskórnej naprawy zastawki trójdzielnej – wskazuje dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski.

Miniony rok był dla ośrodka ważny również z punktu widzenia rozwoju badawczo-naukowego. Jako lider wraz z konsorcjantami USK pozyskał z Agencji Badań Medycznych grant w wysokości 30 mln zł na uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej. Otrzymał finansowanie w wysokości ponad 9 mln zł na projekt dotyczący badań nad leczeniem miażdżycy. Podpisał również umowę dotyczącą udziału w międzynarodowym konsorcjum pracującym nad „cyfrowym kontrastem” do zastosowania w tomografii komputerowej.

Skoordynowanie wszystkich tych prac – przy działającym przecież w pełnym zakresie szpitalu – jest dla nas wyzwaniem. Tym bardziej serdecznie dziękuję pracownikom zaangażowanym w te procesy, a pozostałym za wyrozumiałość i współpracę – podsumowuje dyrektor generalny Dariusz Madera.

Najnowsze artykuły