Wybory samorządowe 2024. Zmieni się liczba mandatów w dwóch opolskich okręgach?

Dokładny termin wyborów samorządowych nie jest jeszcze znany. Nieznane są także nazwiska kandydatów na prezydenta Opola i miejskich radnych. Wiadomo natomiast, że w dwóch okręgach może zmienić się liczba radnych je reprezentujących.

W Radzie Miasta Opola zasiada 25 osób, wybranych w czterech okręgach, które mają zbliżoną liczbę ludności. Wg stanu na rok 2018 okręgi liczyły od 22 do 28 tys. mieszkańców.  Okręg nr 1 obejmujący dzielnice: Bierkowice, Chmielowice, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Wrzoski, Zaodrze, Żerkowice, okręg nr 2 obejmuje dzielnice: Armii Krajowej, Borki, Brzezie, Chabry, Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Wróblin, Zakrzów, nr 3 to z kolei Gosławice, Groszowice, Grotowice, Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina, Malinka, Nowa Wieś Królewska, nr 4 obejmuje Stare Miasto i Śródmieście. Wg stanu na rok 2018 okręgi liczyły od 22 do 28 tys. mieszkańców.  W każdym okręgu z wyjątkiem trzeciego, w którym jest siedem mandatów, można było wybrać sześciu radnych.

W przyszłym roku może to się jednak zmienić. Opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego po przeprowadzeniu analizy ustaliła, że znacząco zmieniła się liczba mieszkańców w dwóch okręgach. W jednym ich przybyło, w drugim ubyło. Skutek jest taki, że od przyszłego roku najprawdopodobniej w okręgu nr 1 liczba radnych wzrośnie z sześciu do siedmiu, a w okręgu nr 4 spadnie z sześciu do pięciu.

Decyzję w tej sprawie mamy poznać na początku przyszłego roku.

Najnowsze artykuły