Znamy datę wyborów samorządowych. 7 kwietnia wybieramy prezydenta Opola i Radę Miasta

 Termin wyborów potwierdził dziś premier Donald Tusk. Tym samym potwierdziły się nasze informacje sprzed tygodnia, że pierwsza tura odbędzie się 7  kwietnia, a “dogrywka” dwa tygodnie później. Wiadomo też na pewno, kiedy głosować będziemy na europosłów. W 2018 roku wybraliśmy w Polsce 2478 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pierwotnie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów miały się odbyć jesienią ubiegłego roku, ale nastąpiło „zderzenie” z wyborami parlamentarnymi (15 października 2023), dlatego samorządowe zostały przeniesione na wiosnę tego roku. Kadencja zakończy się zatem 30 kwietnia, ponieważ zgodnie z przepisami przeprowadzenie kolejnych wyborów możliwe było najwcześniej 4, a najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem kadencji aktualnych władz.

Dokładną datę ustalił premier. W opinii polityków i publicystów był to najczęściej wskazywany termin. 7 kwietnia,dawał powiem najwięcej czasu na przygotowanie się także do wyborów europejskich.

Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej będziemy mogli przystąpić do tych jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Donald Tusk.

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą nie tylko prezydentów, burmistrzów i wójtów, ale także członków organów jednostek samorządu terytorialnego – rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Kadencja samorządów trwa obecnie pięć lat (została wydłużona w 2018 roku)

Z kolei o dacie wyborów do Parlamentu Europejskiego decyduje nie premier tylko prezydent, ale akurat w tym przypadku pole manewru ma ograniczone do minimum, a w zasadzie nie ma go wcale. Odbywają się one bowiem jednocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w ustalonych już przez ambasadorów krajów członkowskich terminach, czyli między 6 a 9 czerwca. Możemy więc przyjąć za pewnik, że w Polsce będzie to niedziela 9 czerwca.

Na mocy traktatów Europarlament liczy maksymalnie 751 posłów. Liczba mandatów przysługujących danemu krajowi odzwierciedla liczbę ludności poszczególnych państw członkowskich. Obowiązuje zasada degresywnej proporcjonalności, która oznacza, że każdy poseł i posłanka do PE z większego kraju reprezentuje więcej osób niż poseł czy posłanka z mniejszego kraju. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i zwolnieniu 73 miejsc przez brytyjskich europosłów, 27 miejsc zostało przydzielonych innym krajom UE, a pozostałe 46 stanowi rezerwę na wypadek rozszerzenia Unii. Liczba europosłów wynosi więc obecnie705. Minimalna liczba europosłów z danego kraju to 6, a maksymalna 96. Polska ma obecnie 52 przedstawicieli w PE i tylu wybierzemy 9 czerwca.

Najnowsze artykuły