Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 – „W poszukiwaniu szczęścia”

W opolskim Ratuszu wręczono nagrody najlepszym spośród tych szkół podstawowych z Opola, które wzięły udział w kampanii profilaktycznej pod nazwą Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 – „W poszukiwaniu szczęścia”.

Do konkursu przystąpiło 10 takich placówek z czego trzy wykazały ponadprzeciętnie aktywność i zaangażowanie, a chodzi tu o Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2, 28 i 31.

Kampania została skierowana do uczniów z klas 1-3, 4-6, 7-8 oraz nauczycieli i rodziców. Głównym jej celem było zwrócenie uwagi na szczęście, jako stan, który może pojawić się w różnych aktywnościach życia codziennego. Miała rozbudzić u uczestników chęć pozytywnego myślenia oraz zachęcić do kreatywnego spędzania czasu wolnego, minimalizując tym samym niebezpieczeństwo związane z wystąpieniem zachowań ryzykownych czy też sięgania po substancje psychoaktywne.

– „W poszukiwaniu szczęścia“ to kampania skupiająca się na budowaniu kompetencji, rozwiązywaniu problemów wśród uczniów, znajdujących się na różnym etapie rozwojowym.  Natomiast dla rodziców stanowiła kompendium wiedzy, jak radzić sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi przeżywanymi przez dzieci w sytuacji izolacji społecznej spowodowanej pandemią koronawirusa – tłumaczy Zofia Duda-Bezara z Wydziału Polityki Społecznej UM w Opolu.

Warto odnotować, iż na realizację tegorocznej kampanii wydatkowano kwotę nieco ponad 6 000 zł. Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021 sfinansowana jest z dochodów Miasta Opola z tytułu wpływu z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W planie budżetu na ten cel w tym roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.150.000 zł.