Złote piórka Opolskiego Orła rozdane

W Filharmonii Opolskiej odbyła się 23. edycja Opolskich Orłów – uroczystość honorująca uzdolnionych uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce.

Wśród Opolskich Orłów są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i z przedmiotów dodatkowych, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiedzy oraz tematycznych, a także laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”, wiceprezydent Opola Maciej Wujec odznaczył 99 uczniów złotymi piórkami Opolskiego Orła ‘2019. Podziękowano również nauczycielom, którzy na co dzień wspierają opolskich uczniów w zdobywaniu kolejnych osiągnięć.

Najnowsze artykuły