Będą pieniądze na rewitalizację ogródków działkowych

Opole aktywnie wspiera działkowców i rozwój ogródków działkowych w mieście.

W najbliższym czasie dofinansowana zostanie m.in. budowa wodociągów, wspólnych altan, oświetlenia alejek i placów zabaw w ogródkach.

– Dzięki specjalnemu programowi dotacji w ciągu najbliższych pięciu lat przeznaczymy łącznie na ten cel 1,5 mln zł. Każdego roku 300 tys. zł. To pierwsza taka inicjatywa w historii stolicy województwa. Cieszę się, że radni docenili pomysł i zgodzili się na zabezpieczenie pieniędzy w budżecie na ten cel – mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Inicjatywy w tym zakresie będą mogły być dofinansowane w wysokości 50 procent wartości, ale nie wyższej niż 100 tys. zł. Chodzi o to, aby w ten sposób dać szansę jak największej liczbie właścicieli ogrodów na sięgnięcie po wsparcie finansowe. Zaangażowanie prezydenta w rozwój ogrodów działkowych w mieście stanowi ważny element szerszego projektu jakim jest Zielone Opole.

Najnowsze artykuły