REKLAMA

REKLAMA

Branżowe Centrum Umiejętności powstanie w Opolu. Miasto pozyskało pieniądze na ten cel

Miejska placówka jaką będzie Branżowe Centrum Umiejętności stanie się nowością w systemie polskiej oświaty. To zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w obszarze elektromobilności. BCU zostanie przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem.

Formuła działalności BCU będzie nowością w systemie polskiej oświaty. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w obszarze elektromobilności. BCU będzie nową miejską placówką systemu oświaty, przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem.

To co będzie wyróżniać Centrum to po pierwsze jego wysoka specjalizacja – będzie ono ukierunkowane na obszar elektromobilności. Po drugie jego wyróżnikiem będzie nowe podejście do kształcenia zawodowego, charakteryzujące się zdecydowanie większym zaangażowaniem sektora branżowego w proces kształcenia (zarówno uczniów jak i dorosłych) oraz podejście do certyfikacji umiejętności i kwalifikacji. Szkolenia i kursy realizowane w BCU kończyć się będą wydaniem przez BCU oraz współpracującego partnera branżowego specjalistycznych certyfikatów. BCU włączy do tzw. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację o nazwie: “Znajomość podstaw elektromobilności”.  Co istotne – dla wskazanej kwalifikacji, BCU będzie jedyną instytucją certyfikującą w Polsce, w zakresie podstaw elektromobilności.

Utworzenie i funkcjonowanie Centrum możliwe będzie dzięki pozyskanemu przez Miasto Opole dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 16 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ok. 19,3 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie prac budowlano-montażowych, na zakup wyposażenia do pracowni i budynku oraz na wsparcie funkcjonowania i zarządzanie BCU (m.in. szkolenia, zatrudnienie kadry).

BCU powstanie przy Centrum Kształcenia Zawodowego będącego częścią Zespołu Placówek Oświatowych prowadzonego przez Miasto Opole. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa hala, w której powstaną trzy nowoczesne pracownie przemysłu motoryzacyjnego wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym m.in. w pojazdy elektryczne lub hybrydowe umożliwiające praktyczne zapoznanie się z najnowszymi technologiami, a także w symulatory – stacji ładowania, czy pojazdu elektrycznego. Inwestycja poza częścią warsztatową (praktyczną) przewiduje również utworzenie zaplecza dydaktyczno-socjalnego.

Wykonanie robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wpisanie nowej jednostki do systemu oświaty planuje się na koniec 2024 roku. Budynek BCU składać się będzie z dwóch brył, wykonany będzie w technologii murowanej. Część warsztatowa znajdzie się w części niższej, jednokondygnacyjnej. Część dydaktyczna znajdzie się w bryle trzykondygnacyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 880 m2, z czego na część warsztatową przypadnie ok. 250 m2. BCU zlokalizowane będzie przy ul. Torowej w Opolu.

Centrum kierować będzie swoją ofertę do czterech głównych grup docelowych: uczniów, studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych. W nowoczesnym budynku odbywać się będą zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne. BCU odpowiedzialne będzie za włączenie nowej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a docelowo będzie podmiotem uprawnionym do potwierdzania/certyfikowania kwalifikacji w obszarze elektromobilności.

Centrum rozpocznie działalność edukacyjno-szkoleniową na początku 2025 roku.

Najnowsze artykuły