REKLAMA

REKLAMA

Duża dotacja na leczenie naszych serc

Urząd miasta przekazał 900 tys. zł klinice kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dotacja ma być przeznaczona na zakup mobilnego aparatu RTG oraz zestawionego z nim stołu zabiegowego (operacyjnego).

– Od momentu, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie włączyliśmy się w pomoc i nie ma co ukrywać, że z dużą satysfakcją przekazujemy te pieniądze – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

– Są one przekazywane na dwie ważne dla naszego życia dziedziny, a więc na leczenie, ale też na kształcenie lekarzy – dodaje wiceprezydent naszego miasta Maciej Wujec. – Skorzystamy na tym wszyscy. Inwestujemy w zdrowie mieszkańców.

To kolejna dotacja z puli pieniędzy miasta dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie i funkcjonowanie kierunku lekarskiego. W 2017 roku przekazano ją w trzech transzach, o łącznej sumie 1,6 mln zł. Pieniądze były przeznaczone na zakup wyposażenia dydaktycznego, pomocy naukowych oraz mebli i sprzętu audiowizualnego do zakładów Anatomii, Histologii, Fizyki Medycznej i Fizjologii. Część przeznaczona była także na dokumentację projektową przebudowy budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na ul. Witosa. W 2018 roku przekazano Uniwersytetowi Opolskiemu dotację w wysokości 480 tys zł. Również w tym wypadku zakupione zostało wyposażenie do siedzib zakładów i katedr.

Mobilny aparat RTG oraz zestawiony z nim stół zabiegowy wykorzystane będą w leczeniu wielu schorzeń serca. Bardzo pomocne one są m.in. przy wykonywaniu zabiegu ablacji.

– Sprzęt powinien pojawić się do końca roku – informuje dr Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. – Mamy bardzo dobrych lekarzy, ale wiadomo że w skutecznym leczeniu niezwykle ważną rolę odgrywa właśnie sprzęt.

– Dziękujemy za tę dotację – zaznacza kierownik oddziału kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dr hab. Marek Gierlotka. – Wykonujemy większość zabiegów związanych z kardiologią, a jeśli jeszcze jakichś nie wykonujemy, to mamy ambicje je robić. Dlatego tak ważna jest rola kształcenia specjalistów. Zakupiony sprzęt bardzo w tym pomoże.

Na zdjęciu prezydent Arkadiusz Wiśniewski przekazujący czek kierownikowi oddziału kardiologii USK Markowi Gierlotce.

Najnowsze artykuły