GDDKiA – te numery telefonów i oznaczenia warto znać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina o źródłach informacji oraz numerach telefonów, które warto znać, kiedy wybieramy się w podróż.

Najświeższe informacje na temat aktualnej sytuacji na drogach krajowych w zakresie warunków pogodowych oraz występujących na nich utrudnień można uzyskać dzwoniąc na nr 19 111. – To nasza infolinia pracująca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – podkreśla Agata Andruszewska z GDDKiA.

Dane o stanie dróg krajowych zbierają i przekazują użytkownikom oraz mediom Punkty Informacji Drogowej. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl.

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych, przydatne szczególnie w okresie zimowym, podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. – GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu. Nie udzielamy informacji o sytuacji na drogach innych zarządców -tłumaczy Andruszewska.

Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Za drogi wojewódzkie odpowiadają zarządy poszczególnych województw, za drogi powiatowe zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których mamy 66. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy. W efekcie GDDKiA odpowiada za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, stanowiącą niespełna 5 proc. dróg publicznych w Polsce.

Drogi krajowe oznaczone są numerem jedno lub dwucyfrowym na czerwonym tle, z dodatkowym oznaczeniem literą A na odcinkach autostrad lub literą S na odcinkach dróg ekspresowych. Drogi wojewódzkie posiadają trzycyfrowe oznaczenia ewidencyjne. Opisywane są na znakach czarnymi literami na żółtym tle. Pozostałe drogi – bez oznaczeń ewidencyjnych to drogi powiatowe i gminne, których numery widnieją w planach zagospodarowania przestrzennego powiatu lub gminy.

Każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe). Właściwe zarządzanie drogami przekłada się na bezpieczeństwo podróżujących nimi osób.

Najnowsze artykuły