Jak pozbyć się świątecznej choinki? To proste

W styczniu i lutym będzie prowadzony w Opolu odbiór naturalnych choinek z nieruchomości zamieszkałych. Należy je wystawiać obok pojemnika na odpady biodegradowalne w terminie jego odbioru.

Okres świąteczny powoli dobiega końca, a tym samym na śmietnikach pojawiać będą się choinki, które ozdabiały mieszkania w Święta Bożego Narodzenia. Przypominamy, że wyrzucone drzewko świąteczne jest traktowane jako odpad komunalny. Dlatego chcąc się go pozbyć należy wystawić je w przededniu odbioru bioodpadów z danej nieruchomości zamieszkałej.

Przed odstawieniem do wywozu z choinki trzeba zdjąć wszystkie ozdoby oraz inne elementy plastikowe, metalowe, szklane i papierowe. Przygotowane w ten sposób i wystawione w śmietniku drzewko zostanie odebrane przez firmę wywożącą odpady.

Dodatkowo naturalne i sztuczne choinki będą odbierane jako odpady wielkogabarytowe zgodnie z harmonogramem odbioru. Choinkę można również dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Podmiejskiej 69 (teren Zakładu Komunalnego Opole).

Co ważne, warto choinkę zanieść do śmietnika. Bardzo często stosuję się drogę na skróty i wyrzuca drzewko przez balkon. Za to możemy jednak otrzymać mandat w wysokości nawet 500 zł.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola. Dyżurują pod nr tel. 77 44-13-237 (poniedziałek-środa w godzinach 7.30-15.30, czwartek w godzinach 7.30-17.00 oraz piątek w godzinach 7.30-14.00). Zapytania można także kierować na adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl.

Fot. senivpetro/freepik.com

Najnowsze artykuły