Nabór wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta Opola

Do 20 marca można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu Stypendiów Prezydenta Miasta Opola w roku akademickim 2023/2024. To już 12 edycja programu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku akademickim.

Stypendium zostało stworzone z myślą o najwybitniejszych studentach, osiągających wysokie wyniki w nauce, aktywnie działających w kołach naukowych, stale rozwijających swój dorobek naukowy oraz udzielających się społecznie. Celem nadrzędnym programu stypendialnego jest wspieranie opolskiego środowiska akademickiego przez zachęcenie studentów do podnoszenia swoich umiejętności oraz wyników naukowych. Dla maturzystów jest to  z kolei dodatkowy argument do podejmowania nauki na opolskich uczelniach wyższych.

Zgłoszenia do programu mogą przesyłać żacy studiujący zarówno na opolskich uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Wysokość stypendium zależy od liczby punktów zdobytych w ramach oceny wniosków złożonych w naborze. Wypłacane jest ono przez cały okres roku akademickiego w comiesięcznych ratach.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów potrzebnych do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie: https://www.opole.pl/dla-studenta/stypendia?fbclid=IwAR1ncMjE2c0fhDI4pkBCr0CI2U1k9IA-IzsvwTYawsg-_8KBuDhdV38IzTc

 

Najnowsze artykuły