Nowa koncepcja organizacji dzielnic w Opolu

13 zamiast 29 dzielnic, większe pieniądze na inwestycje dla rad – to propozycje zespołu do spraw rozwoju dzielnic w Opolu. 

Podział miasta na 29 dzielnic obowiązuje ponad 2 lata. Już widać, że wymaga on usprawnienia. Zbyt duże rozdrobnienie, ogromna liczba, bo około 400 radnych, uniemożliwiają efektywne realizowanie projektów. Bardzo małe jest zainteresowanie partycypacją mieszkańców w wyborach. Do tego stopnia, że nie we wszystkich dzielnicach zawiązały się rady. Nowy podział ma rozwiązać wiele ważnych problemów.

13 dzielnic, zamiast nazwy numer – to pozwoli na pozostawienie historycznych nazw dotychczasowym jednostkom, takim jak Wójtowa Wieś, Szczepanowice.

Kolejna zmiana to propozycja połączenia budżetu obywatelskiego z budżetami rad dzielnic. Dzięki temu w największych dzielnicach na realizację własnych pomysłów mieszkańcy będą dysponować kwotą około miliona złotych rocznie. Pozwoli to na wykonywanie dużych zadań inwestycyjnych.

Przewidziane są też bonusy za frekwencję w wyborach. Duża mobilizacja mieszkańców przełoży się zatem na konkretne wpływy do budżetu dzielnicy. Jak dotąd bowiem wybory do rad spotykały się z minimalnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Przedstawione przez zespół propozycje poddane zostaną konsultacjom społecznym.

Najnowsze artykuły