Nowe oblicze Dworca Głównego PKP

Zakończył się kolejny etap modernizacji dworca kolejowego Opole Główne. Tym razem prace trwały w przejściu do głównego holu i pochłonęły około 2,4 miliona złotych.

Gruntownej renowacji poddane zostało przejście znajdujące się pod torami i łączące dwa budynki. Odsłonięta została i oczyszczona historyczna ceglana powierzchnia na sklepieniu. Poza tym uzupełniono ubytki i spoiny. Konserwacji poddano także kamienne okładziny ścian.

Zamontowano też nowe oświetlenie i system oznakowania dotykowego, a także gabloty informacyjne. Prace były prowadzone pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków i były kolejnym etapem modernizacji dworca.

W 2014 roku zakończył się wszak trwający dwa lata remont budynku głównego, któremu nadano historyczny wygląd. Odnowiono choćby elewację, drewnianą stolarkę kasową, stoliki kasowe, a także posadzkę w holu. Obiekt został dostosowany jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych i zainstalowano m.in. cztery windy.

Najnowsze artykuły