Opole aplikuje do Programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

Opole dba o potrzeby najmłodszych mieszkańców i podejmuje od lat wiele starań, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do życia, w tym odpowiednią jakość usług w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Kolejnym dowodem na to jest chęć przystąpienia do programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom.

Co to oznacza w praktyce? Składając akces do tego programu miasto chce realizować wiele działań na rzecz wsparcia oraz wspomagania w rozwoju dzieci i młodzieży. Chce uświadamiać młodzież w zakresie funkcjonowania samorządu i mechanizmów uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych, w taki sposób, aby młodzież miała poczucie sprawczości i wpływu na otaczającą ją rzeczywistość.

Chodzi o to, aby potrzeby młodych były w pełni odzwierciedlone i uwzględnione w planowanych działaniach, aby młodzi Opolanie realnie uczestniczyli w życiu miasta oraz mieli wpływ na decyzje ich dotyczące.

Miasto chciałoby, aby w budowę Miasta Przyjaznego Dzieciom zaangażować dzieci, rodziny oraz partnerów biznesowych, środowiska pozarządowe i lokalne media. Pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz utworzenie planu działań na rzecz dzieci i młodzieży.

– Opole jest już po pierwszym etapie, a wniosek przeszedł kwalifikację formalną – tłumaczy naczelnik wydziału oświaty w Opolu Aleksander Iszczuk. – Teraz ruszy audyt. Sprawdzane będą nie tylko warunki w szkołach przedszkolach miasta, bo tytuł odnosi się do całości działań na rzecz dzieci – dodaje.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF, istniejąca od 1996 r. Jej celem jest wsparcie miast w zapewnieniu odpowiedniej jakości dóbr i usług dla dzieci i młodzieży oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Obecnie swoim zasięgiem obejmuje 40 państw na całym świecie. W programie uczestniczy ponad 4 000 miast na całym świecie, m.in.: Paryż, Lyon, Cannes, Poczdam, Kolonia, Aberdeen, Londyn, Newcastle, Quebec, Baden, Bern.

W Polsce w programie uczestniczy 9 miast: Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Konin, Grodzisk Mazowiecki, Lubliniec i Opole. W 2022 roku Miasto Gdynia jako pierwsze w Polsce otrzymało tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły