Place zabaw otwarte, ale obowiązują pewne zasady

Place zabaw są jednymi z ulubionych miejsc najmłodszych mieszkańców Opola. Są one otwarte i szeroko dostępne, jednak obowiązują tam pewne zasady.

Dzieci wraz z opiekunami wchodząc na teren placu muszą zdezynfekować swoje ręce przed i po zabawie. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sugeruje, aby we własnym zakresie dezynfekować powierzchnie, z których ma korzystać dziecko, które oczywiście wychodząc z domu nie powinno mieć żadnych objawów chorobowych.

Opiekunami nie powinny być osoby powyżej 60. roku życia lub te z istotnymi problemami zdrowotnymi, ze względu na fakt, że są najbardziej narażeni na zakażenie koronawirusem. Osoby sprawujące opiekę nad dziećmi powinny także zachowywać dwumetrowy dystans od innych.

W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom. Po powrocie do domu należy je umyć z wykorzystaniem detergentów. 

Nie jest także wskazane, aby dzieci spożywały posiłki, bądź napoje w trakcie zabawy na placu.  

Najnowsze artykuły