Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Miasta

Można już zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta. Zgłaszać mogą się uczniowie, którzy mieszkają w Opola. To jednak tylko jeden warunek.

Nowa kadencja MRM obejmie lata 2023 – 2025. Żeby móc zostać radnym należy mieć skończone 13 lat i mieszkać w Opolu. Co ważne, nie można mieć więcej niż 18 lat. Trzeba również złożyć pisemne oświadczenie, w którym udokumentowana będzie aktywność kandydata. Uczeń nie może być także zawieszony w prawach.

Podobnie jak w przypadku „dorosłych” wyborów, kandydat musi przedstawić listę poparcia. Musi ona zawierać minimum 30 nazwisk, z oświadczeniem osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 18 lat.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail: mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2023 r.

 

Najnowsze artykuły