Sądy zachęcają: Zostań naszym ławnikiem

Do 31 stycznia trwa w Opolu uzupełniający nabór na ławników sądowych. Poprzednia ich kadencja zamknęła się z końcem roku, a nabór na kolejną zakończył się w październiku 2023. Rzecz w tym, że w tym terminie chętni stanowią jedynie połowę zapotrzebowania zgłoszonego przez opolskie sądy. Stąd te poprosiły Radę Miasta o przeprowadzenie dodatkowej procedury.

Dlaczego do Rady Miasta? Bo to rada gminy, gdzie funkcjonuje dany sąd, wybiera w tajnym głosowaniu chętnych, którzy chcą zostać ławnikami. By zostać ławnikiem trzeba bowiem spełnić szereg wymogów. Pierwszym jest wiek, trzeba mieć ukończone 30 lat i nieprzekroczonych lat 70. Oczywiście trzeba przedstawić świadectwo niekaralności, uzyskać poparcie prezesa sądu, stowarzyszeń lub podpisy 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Ławnik musi legitymować się minimum wykształceniem średnim.

Ze szczegółami tych wymogów można się zapoznać na naszej www stronie lub po prostu skontaktować się z nami telefonicznie ( tel. 77 45 11 893) i umówić na spotkanie. Przekażemy wszelkie potrzebne informacje  – zachęca Ewa Statkiewicz, naczelnik Biura Rady Miasta Opola.

Ławnicy są równoprawnymi obok sędziów uczestnikami składu orzekającego, niezbędnym czynnikiem społecznym w postępowaniu sądowym. Ich kadencja trwa 4 lata, za udział w pracach sądu przysługuje im wynagrodzenie, niecałe 144 złote za posiedzenie, przy czym w roku, oprócz wyjątkowych przypadków, tych posiedzeń nie może być więcej niż 12. Wynika z tego, że ławnik to raczej pasja, przejaw obywatelskiej postawy, po części przygoda z prawem niż okazja do dorobienia.

Najnowsze artykuły