2,5 miliona złotych czeka na dopłaty

Od 8 stycznia rusza kolejny nabór do nowej edycji programu dopłat do wymiany źródeł ciepła “Czyste powietrze. Oddech dla Opola”. Skierowany jest do tych właścicieli budynków i mieszkań, którzy chcą zmienić system ogrzewania na ekologiczny. Wnioski można składać do 26 lipca 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Do zagospodarowania jest aż 2,5 mln zł. O dotację mogą się starać wszyscy użytkownicy wymienianego pieca a dopłaty można dostać na montaż ogrzewania gazowego, elektrycznego, albo pompa ciepła.

Dotację celową można pozyskać na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku położonym na terenie Opola, tj. pokrycie do 80% kosztów inwestycyjnych, w wysokości:

  • do 10 000 zł dla osób fizycznych i do 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła gazowego;
  • do 10 000 zł dla osób fizycznych do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej;
  • do 25 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego i do 5 000 zł na każdy lokal, w którym zostało zlikwidowane źródło ciepła oparte na paliwie stałym, na wykonanie instalacji wewnętrznej, w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej;
  • do 6 000 zł dla osób fizycznych i do 12 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła olejowego kondensacyjnego lub ogrzewania elektrycznego,
  • do 5 000 zł dla osób fizycznych do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej, celem podłączenia lokalu do sieci ciepłowniczej, w przypadku istniejącego już w budynku węzła cieplnego;
  • do 8 000 zł dla osób fizycznych i do 16 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji nowego kotła na pellet drzewny/kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kotła zgazowującego drewno spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem, jeżeli korzystanie z tego typu sposobu ogrzewania jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku realizacji zadania na terenie objętym planem;
  • do 20 000 zł dla osób fizycznych i do 30 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji pompy ciepła.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eKOGRANT dostępnej na stronie https://wymianakotla.opole.pl/

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Miastem Opole, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miasta Opola. W razie pytań kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola – tel. 77 54 11 375, 77 45 11 910.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

https://www.niskaemisjaopole.pl/dofinansowania-na-ekologiczne-ogrzewanie/dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-opola-na-realizacje-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-ramach-programu-czyste-powietrze-oddech-dla-opola

Najnowsze artykuły