Urodziny Zespołu Szkół w Opolu

Budynek Zespołu Szkół przy ulicy Książąt Opolskich to prawdziwy nestor. W przyszłym roku skończy 130 lat, a także odzyska dawny blask. Miasto zdobyło na ten cel pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Teraz świętowano 75 lat mieszczącej się w nim szkoły.

Budynek powstał w centrum Opola w 1894 roku na potrzeby katolickiej szkoły podstawowej i do dzisiaj pełni funkcje szkolne. W 1902 roku przy Szkole została otwarta Miejska Sala Gimnastyczna im. Lorinsera.

Historię placówki po II wojnie światowej możemy poznać m.in. dzięki Wioletcie Kuźniar, która o szkole im. Janusza Korczaka napisała pracę magisterską. Oto fragmenty:

„Historia Szkoły Specjalnej w Opolu datuje się na pismo z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach z 27 marca 1947 r., dotyczące potrzeby stworzenia  takiej placówki dla dzieci. Starania o jej lokalizację były żmudne. Początkowo Zarząd Miejski przeznaczył na ten cel budynek przy ul. Chorzowskiej – w końcu oddano go dla TPD, następnie przy ul. Luboszyckiej – zrezygnowano z niego ze względu na nieodpowiednią lokalizację, budynek przy ul. Jadwigi oddano Wydziałowi Zdrowia. Ostatecznie zdecydowano, że na Szkołę Specjalną przeznaczony zostanie budynek przy ulicy Książąt Opolskich 31.”

Pierwszym kierownikiem szkoły został 1 września 1947 r. Mieczysław Niklas – absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.

Budynek Szkoły powstał w stylu neogotyckim i jest charakterystyczny dla historycznej architektury miejskiej Opola. Obiekt liczy 3 kondygnacje i poddasze. Murowany jest z cegły klinkierowej czerwonej i glazurowanej, układanej w ozdobne wzory. Wyróżnia się 7 – osiową fasadą z ryzalitem pośrodku, zwieńczonym trójkątnym szczytem ponad połać dachu oraz z reprezentacyjnymi drzwiami wejściowymi w dolnej części. Analogicznie wygląda elewacja tylna. Na uwagę zasługują również bogato zdobione elewacje boczne z ryzalitami. Do dzisiaj zachowało się wiele ze wspaniałego oryginalnego wystroju szkoły, m.in. pierwotna dekoracja z zabytkowym zegarem i herbami Opola, otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym, trzytraktowy układ wnętrz, sklepienia krzyżowe i odcinkowe na gurtach w korytarzu.

W tym roku zaplanowano w szkole remont. Miasto pozyskało dwumilionową dotację na ten cel z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres prac jest szeroki.  Obejmą m.in. wymianę okien zabytkowych ze zwieńczeniem łukowym i szprosami, przywrócenie sprawności zegara na wieży i prace związane z poprawą dostępności budynku szkoły. Wyremontowany będzie także budynek sali gimnastycznej. Konieczne będzie m.in. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i oczyszczaniem powietrza, wymiana starego oświetlenia na energooszczędne lampy LED, naprawa tynków wewnętrznych, naprawa i odnowienie podłogi oraz malowanie ścian, sufitu i konstrukcji stalowych. Powstaną też tereny zielone do wypoczynku.

Szkoła jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Najnowsze artykuły