U nas w regionie w Opolu żyje się najlepiej

Według rankingu Gmina Dobra do Życia, który po raz trzeci ogłosił Serwis Samorządowy PAP na Opolszczyźnie najlepiej się żyje w Opolu. Pod lupę wzięto wszystkie 2477 gminy w Polsce.

Ranking opracował prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W punktacji brano pod uwagę m.in. walory estetyczne krajobrazu, dostęp zieleni, zanieczyszczenie środowiska, budżety gmin, wydatki inwestycyjne, jakość infrastruktury gminnej, poziom edukacji dostępność przedszkoli i żłobków. Wśród badanych czynników znalazły się więc te dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, społeczno-ekonomicznego, lokalnego rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury, ładu przestrzennego, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji. Mediana ze wszystkich aż 63 rozmaitych wskaźników składających się na jakość naszego życia wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

W regionie oprócz Opola wyróżniono także gminę Gogolin, która okazała się najlepsza w Polsce w gronie gmin miejsko-wiejskich z miastem powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Ranking samorządowy PAP ze względu na zakres badań i ogrom danych jest jednym z najbardziej rzetelnych i skrupulatnych zestawień tego rodzaju przygotowywanych w Polsce.

 

Najnowsze artykuły