Wybory 2024. Poradnik dla komitetów

Już 7 kwietnia będziemy wybierali radnych oraz prezydentów i burmistrzów. Kampania dopiera się rozkręca, ale od lat Opole zmaga się z problemem materiałów wyborczych, które umieszczane są w niedozwolonych miejscach. Dlatego Urząd Miasta przygotował wytyczne dla komitetów, dzięki którym łatwiej im będzie przygotować kampanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy okazji każdych wyborów na terenie Opola pojawiają się specjalne ekspozytory, na których komitety mogą legalnie i bezpłatnie wieszać swoje materiały wyborcze. Zlokalizowane są w pięciu miejscach:

  • na Rynku – przed wejściem do Ratusza (w ciągu latarni),
  • na Placu Wolności – skwer w okolicach pomnika,
  • Plac Kopernika 16, teren Solaris Center, od strony ulicy Oleskiej,
  • Alojzego Dambonia, obok przystanku autobusowego (pętla),
  • w okolicy skrzyżowania ulicy Szarych Szeregów z ulicą Kazimierza Sosnkowskiego, obok przystanku MZK Sosnkowskiego – Wiejska.

Uchwała krajobrazowa dopuszcza materiały wyborcze na czas wyborów i 30 dni przed. Wielkość reklam jest dowolna.

Natomiast co warto podkreślić, banery nie mogą być umieszczane na drogowych obiektach inżynieryjnych. Mowa tu o mostach, wiaduktach, barierkach itp, a także na  infrastrukturze technicznej i drzewach. Jeśli takie materiały będą się pojawiały, wówczas MZD będzie wzywała komitety do ich usunięcia. W przypadku, gdyby komitet tego nie zrobił, wówczas taki baner zostanie zdjęty przez Straż Miejską – mówi Grzegorz Marcjasz sekretarz miasta Opola

I dodaje, że:

Ustawienie np. lawety czy stojaka z materiałami wyborczymi jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku o lokalizację obiektu w pasie drogowym do Zarządcy drogi, co wynika z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o drogach publicznych. Do wniosku, który można pobrać z strony internetowej MZD w Opolu, należy załączyć: dwa egzemplarze kopii aktualnej mapy zasadniczej ze wskazaną lokalizacją oraz podanymi wymiarami zajęcia pasa, wizualizację – na przykład zdjęcie wraz z wymiarowaną konstrukcją. Co istotne taki wniosek musi być podpisany przez pełnomocnika wyborczego komitetu, ponieważ to on odpowiada przed Państwową Komisją Wyborczą – podkreśla Grzegorz Marcjasz.

Komitety muszą pamiętać, że taka laweta bądź stojak nie mogą stwarzać zagrożenia w ruchu kołowym oraz utrudniać poruszania. Nie mogą być także stawiane np. w obrębach skrzyżowań i oznakowanych przejść dla pieszych. Jednocześnie niedozwolone jest umieszczanie lawet i przyczep na chodnikach.

 

 

Najnowsze artykuły