System ITS Opole. Co warto wiedzieć?

Na okres wakacji zaplanowano kalibrację i optymalizację działania systemu ITS w Opolu oraz odbiory poszczególnych elementów i podsystemów. Zanim program ten zostanie wdrożony warto dowiedzieć się co robić by działał poprawnie.

Przypomnijmy, iż w ramach tej inwestycji zmodernizowano w naszym mieście sygnalizacje świetlne na 32 skrzyżowaniach i 14 przejściach dla pieszych. Na znacznej większości z nich zostały wymienione także sterowniki oraz wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.

Nowe programy sygnalizacji oraz wszelkie zmiany organizacji ruchu dla poszczególnych skrzyżowań zostały wprowadzone na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów Inżynierii Ruchu. Wszystkie objęte tym zadaniem skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych będą tym samym działały za pomocą dedykowanego narzędzia informatycznego: systemu SCATS. Podstawą jest tu wykrycie pojazdów na poszczególnych pasach ruchu oraz pieszych i rowerzystów na wybranych przejściach dla pieszych i/lub przejazdach rowerowych.

Detekcja pieszych realizowana jest za pomocą przycisków, natomiast u rowerzystów realizowana jest on za pomocą radarów i/lub przycisków. W przypadku samochodów na wszystkich pasach ruchu realizowana jest za pomocą pętli indukcyjnych umieszczonych w nawierzchni przed linią warunkowego zatrzymania oraz dodatkowo na wlotach bocznych i pasach lewoskrętów wlotów głównych za pomocą kamer wideodetekcji. Rozwiązanie takie jest ogólnie stosowane w nowoczesnych systemach sterowania i pozwala uzyskać bardzo dobre rezultaty.

Warto jednak pamiętać, iż zastosowane rozwiązania wymagają od kierowców odpowiedniego zachowania na drodze. Dojeżdżając do skrzyżowania należy zatrzymać się jak najbliżej linii warunkowego zatrzymania, w celu „najechania” na pętlę indukcyjną. Po najechaniu pojazdu na pętlę wysyła ona sygnał do sterownika sygnalizacji o konieczności realizacji fazy programu dla wybranego pasa ruchu.

Nieprawidłowe ustawienie samochodu na pasie ruchu (niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym) może skutkować ominięciem fazy w programie sygnalizacji, a co za tym idzie brakiem otrzymania światła zielonego na danym pasie ruchu. Dotyczy to głownie wlotów bocznych i pasów lewoskrętów na wlotach drogi głównej.

W nowo wybudowanych nawierzchniach pętle indukcyjne są niewidoczne i zlokalizowane pod warstwą ścieralną. Dlatego też MZD zwraca się z gorącą prośbą o stosowanie się do przepisów o ruchu drogowym i zatrzymywanie pojazdów bezpośrednio przed linią warunkowego zatrzymania.