„Dwie dekady zmian”. Wyjątkowa wystawa na Rynku

1 maja minie dokładnie 20 lat, odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej. W tym czasie zmienił się nie tylko kraj, ale i Opole. Jak bardzo – podsumowuje wystawa „Dwie dekady zmian”, którą od dziś można oglądać przed Ratuszem.

W ciągu dwudziestu lat naszej obecności w Unii Europejskiej Opole pozyskało dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 1 miliarda 300 milionów złotych, a wartość zrealizowanych projektów to blisko 2 mld zł. To równowartość rocznego budżetu Opola. Wartość pozyskanych środków na jednego mieszkańca Opola plasuje nas w czołówce miast wojewódzkich w Polsce.

– Przez dwie dekady naszej obecności w Unii Europejskiej Opole zrealizowało ok. 200 inwestycji i projektów „miękkich” w wielu obszarach rozwoju miasta. Dzięki środkom unijnym zmodernizowano m.in. Amfiteatr Tysiąclecia, Teatr Lalki i Aktora, Miejską Bibliotekę Publiczną. Przy wsparciu unijnym powstało Muzeum Polskiej Piosenki, a Ogród Zoologiczny zyskał nowe pawilony – Krainę Bioróżnorodności i Akwarium. Opole zyskało nowe parki i tereny rekreacyjne. Zrewitalizowana Kamionka Piast oraz bulwary nad Młynówką i Odrą szybko stały się bardzo popularne. Dzięki środkom europejskim w Opolu nasadzono również tysiące drzew, krzewów i bylin. Nowe oblicze zyskały plac Jana Pawła II, plac św. Sebastiana czy ulica Krakowska, przy której powstały Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego – wylicza prezydent Arkadiusz Wiśniewski.

Te 20 lat to też modernizacja m.in. transportu publicznego, który w Opolu jest jednym z najmłodszych i najnowocześniejszych w Polsce. Unijne pieniądze pozwoliły też na rozwój dróg, również rowerowych. Praktycznie każda inwestycja drogowa oprócz przebudowy jezdni zakłada budowę ścieżek rowerowych oraz energooszczędnego oświetlenia:

Transport miejski również przeszedł prawdziwą rewolucję. Na naszych ulicach pojawiło się 89 nowoczesnych autobusów miejskich, w tym 13 elektrycznych. Na terenie miasta zamontowano 55 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ponad 100 biletomatów stacjonarnych i mobilnych. Z pozyskanych środków sfinansowano m.in. budowę części obwodnicy północnej oraz obwodnicy piastowskiej, zmodernizowano węzeł komunikacyjny Opole Wschodnie oraz Centrum Przesiadkowe Opole Główne, które powstało w miejscu przestarzałego dworca autobusowego. W sumie na terenie Opola wybudowano lub przebudowano 25 kilometrów dróg oraz 22 kilometry ścieżek rowerowych. Przy opolskich ulicach wymieniono 2 tysiące latarni na nowoczesne i energooszczędne – podkreśla wiceprezydent Małgorzata Stelnicka.

O tym wszystkim przypomina wystawa „Dwie dekady zmian”

Na kilkunastu planszach pokazano jak zmieniało się Opole. Autorem zdjęć z przeszłości jest znany opolski fotograf Jerzy Stemplewski, którego fotografie od dekad dokumentują życie codzienne „Stolicy Polskiej Piosenki”. Widać na nich, w zderzeniu z aktualnymi zdjęciami, jak wiele zmian zaszło dzięki obecności w Unii Europejskiej. Na wystawie możemy zobaczyć m.in. ZOO, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Opole Wschodnie czy Mały Rynek.

Najnowsze artykuły