Opole. Dwie Dekady Zmian – co wydarzyło się w mieście?

1 maja minie 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki otwarciu granic, wspólnemu rynkowi oraz funduszom unijnym nasz kraj zmienił się nie do poznania. Zmieniło się także nasze miasto. Z tej okazji Miasto Opole uruchomiło kampanię informacyjną „Opole. Dwie Dekady Zmian”, której celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców na pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w mieście na przestrzeni ostatnich lat.

W ciągu dwudziestu lat naszej obecności w Unii Europejskiej Opole pozyskało dofinansowanie w łącznej wysokości prawie 1 miliarda 300 milionów złotych, a łączna wartość zrealizowanych projektów to blisko 2 mld zł. To równowartość rocznego budżetu Opola! Wartość pozyskanych środków na jednego mieszkańca Opola plasuje  nas w czołówce miast wojewódzkich w Polsce.

Przez dwie dekady naszej obecności w Unii Europejskiej Opole zrealizowało ok. 200 inwestycji i projektów „miękkich” w wielu obszarach rozwoju miasta. Dzięki środkom unijnym zmodernizowano m.in. Amfiteatr Tysiąclecia, Teatr Lalki i Aktora, Miejską Bibliotekę Publiczną. Przy wsparciu unijnym powstało Muzeum Polskiej Piosenki, a Ogród Zoologiczny zyskał nowe pawilony – Krainę Bioróżnorodności i Akwarium, które zostanie otwarte dla zwiedzających 1 marca.

Przy wsparciu unijnym powstały nowe drogi i mosty. Z pozyskanych środków sfinansowano m.in. budowę części obwodnicy północnej oraz obwodnicy piastowskiej, zmodernizowano węzeł komunikacyjny Opole Wschodnie oraz Centrum Przesiadkowe Opole Główne, które powstało w miejscu przestarzałego dworca autobusowego. W sumie na terenie Opola wybudowano lub przebudowano 25 kilometrów dróg oraz 22 kilometry ścieżek rowerowych. Przy opolskich ulicach wymieniono 2 tysiące latarni na nowoczesne i energooszczędne.

Transport miejski również przeszedł prawdziwą rewolucję. Na naszych ulicach pojawiło się 89 nowoczesnych autobusów miejskich, w tym 13 elektrycznych. Na terenie miasta zamontowano 55 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz ponad 100 biletomatów stacjonarnych i mobilnych.

Opole zyskało nowe parki i tereny rekreacyjne. Zrewitalizowana Kamionka Piast oraz bulwary nad Młynówką i Odrą szybko stały się bardzo popularne. Dzięki środkom europejskim w Opolu nasadzono również tysiące drzew, krzewów i bylin. Nowe oblicze zyskały Plac Jana Pawła II, Plac św. Sebastiana, czy ulica Krakowska, przy której powstały Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego.

O pozytywnych efektach zmian, które stały się możliwe dzięki środkom unijnym, będzie informować mieszkańców nowa kampania promocyjna miasta realizowana pod hasłem „Opole. Dwie dekady zmian”. Kampania będzie realizowana m.in. za pośrednictwem miejskich nośników reklamowych typu citylight, wiat przystankowych oraz autobusów MZK. Materiały poświęcone kampanii pojawią się również na stronach internetowych Opola oraz w mediach społecznościowych.

Najnowsze artykuły