Historyczny napis zaświecił na zielono (ZDJĘCIA)

Historyczny napis „WITAMY W STOLICY POLSKIEJ PIOSENKI” zaświecił na zielono. To kolor kojarzony z Prawami Człowieka. W ten sposób Opole zwróciło uwagę na problematykę związaną z łamaniem praw człowieka i brakiem pokoju. Dzisiaj rocznica podpisania deklaracji.

10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – kluczowy dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.

Genezy praw człowieka należy szukać w starożytności. Walka w obronie praw jednostki rozpoczęła się jeszcze w antycznej Helladzie. W Grecji powstała idea głosząca, że wolność jest naturalnym prawem człowieka. Równość i wolność były hasłami głoszonymi w Atenach na długo przed rewolucją francuską.

Pojęcie praw człowieka pojawiło się po raz pierwszy w akcie normatywnym w 1776 r., w „Bill of Rights” Wirginii i było produktem myśli okresu oświecenia. Rozumiano je ówcześnie jako prawa jednostki pierwotne w stosunku do państwa i społeczeństwa. W tamtym czasie, zgodnie z rodzącą się filozofią liberalną, kładziono akcent na swobodę działania jednostki i na rolę woli obywateli w decydowaniu o własnych sprawach, a państwo postrzegano jako największe zagrożenie dla tychże praw. Współcześnie państwo jest postrzegane jako gwarant praw podstawowych. Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na przynależność państwową czy pozycję społeczną. Traktuje się je jako przyrodzone, niezbywalne prawa jednostki, takie jak: prawo do życia, wolność osobista, własność, równość, bezpieczeństwo.

Najnowsze artykuły