Kierowcy, pamiętajcie o korytarzu życia i jeździe na “suwak”

Od 6 grudnia obowiązują nowe przepisy drogowe. Obowiązkiem jest tworzenie przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych oraz wpuszczanie innych kierowców w przypadku zatoru lub zaniku pasa ruchu.

Tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. W sytuacji wymagającej utworzenia korytarza życia kierujący pojazdami powinni umożliwić swobodny przejazd pojazdom służb ratowniczych poprzez zjechanie odpowiednio do lewej i prawej strony jezdni.

Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia.

Niezwykle ważnym jest fakt wyznaczenia miejsca na korytarz życia, który w przypadku kilku pasów ruchu zawsze będzie występować po lewej stronie (tj. pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym). Tym samym kierowca nie będzie musiał się zastanawiać, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany.

Przepisy dot. “jazdy na suwak”

Precyzują sposób zachowania kierowców w sytuacji występowania zatoru na drodze, przy jednoczesnym zanikaniu pasa ruchu lub występującej na nim przeszkodzie.Zgodnie z nowymi przepisami kierujący pojazdem poruszający się pasem zanikającym lub zablokowanym nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać.

Poruszający się pasem ruchu mającym kontynuację jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie większej płynności ruchu na całej szerokości jezdni. Pojazd będący na pasie zanikającym lub zablokowanym w pewnej sytuacji jest więc w uprzywilejowanej sytuacji i powinien zostać „wpuszczony” do płynnego ruchu.

Jazda na suwak obowiązuje tylko w przypadku zatoru drogowego, a zmieniać pas na przejezdny można tylko przed samym zanikiem pasa lub przed przeszkodą.

Fot. www.freepik.com

Najnowsze artykuły