Miejski Zarząd Dróg wybrał wykonawców strategicznych inwestycji na obwodnicy i we Wrzoskach

Poznaliśmy wykonawców inwestycji na obwodnicy północnej i we Wrzoskach. Miejski Zarząd Dróg wyłonił ich w przetargu „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach”. Zadanie to składa się z trzech części.

Pierwszą część, czyli przebudowę drogi wojewódzkiej 414 na ulicy Wrocławskiej w Opolu Wrzoskach ma zrealizować firma Best Opebel z Opola. Gwarantowany zakres realizacji to odcinek od ronda przy stacji Orlen do ulicy „bez nazwy” wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych. Opcjonalnie, jeżeli pozwolą na to finanse, przebudowa będzie dotyczyła również fragmentu do ulicy Barwnej włącznie ze skrzyżowaniem. Łączny koszt to 2,3 miliona złotych, a zakresu gwarantowanego 1,6 miliona złotych.

Druga część zadania to przebudowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej z ulicą Partyzancką z nowym rondem i estakadą z dwoma pasami w obu kierunkach. Na realizację tej części wybrana została firma Himmel i Papesch, a jej koszt to niecałe 66 milionów złotych.

Trzecia część to „Rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu” i „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – WSSE w Opolu”. W ramach tej inwestycji planowana jest rozbudowa do dwóch pasów w obu kierunkach DK 46 na odcinku od granic Opola do ronda im. Rodłaków, bydowa nowego ronda oraz drogi dojazdowej do WSSE. Przetarg, na realizację tej inwestycji, wygrała firma Best Opebel. Koszt to blisko 20 milionów złotych.

Szacowany termin podpisania umów z wykonawcami to 14 marca. Wszystkie części będą zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Najnowsze artykuły