Młodzi opolanie wśród najlepszych ekoinnowatorów

Dawid Rzitka i Jan Rambau z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, czyli popularnego „Gzowskiego”, zostali zwycięzcami regionalnego etapu Konkursu Explory – najważniejszej inicjatywy dla młodych innowatorów w Polsce.

Program Explory to największa w Polsce inicjatywa wyszukująca, sieciująca i rozwijająca młode talenty. Od 12 lat pomaga młodym badaczom i naukowcom odnaleźć się w świecie nauki i biznesu. Kluczowym elementem programu jest konkurs dla uczniów, w którym młodzi z całej Polski opracowują swoje innowacyjne projekty. W tym roku docenieni zostali opolanie z „Gzowskiego”,  którzy są autorami nowatorskiego sposobu na wytwarzanie energii cieplnej z odpadów rolnych. Uczniowie pod naukową opieką Pawła Prochery oraz Jarosława Gawrysia stworzyli projekt „Pellet z odpadów rolnych jako alternatywa dla efektywniejszego wykorzystania pozostałości poprodukcyjnej”. Zdaniem autorów pozwoli on na wykorzystywanie odpadów rolnych do wytwarzania energii cieplnej. Takie rozwiązanie z założenia pomysłodawców przyczyniłoby się do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska i umożliwiłoby produkowanie ciepła w domach w pożyteczny sposób. Projekt Dawida Rzitka i Jana Rambau  z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących spotkał się z entuzjazmem jurorów – specjalistów m.in. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej czy innowacyjnych firm.

Jesteśmy dumni, że Program Explory zachęca coraz więcej młodych talentów do rozwijania nowatorskich projektów badawczych  i technicznych. Cieszymy się, że mamy udział w tym, że młodzi zauważają swój potencjał i rozwijają skrzydła. Z radością budujemy wspierającą społeczność łącząc różne środowiska – uzdolnioną młodzież, szkoły i uczelnie oraz odpowiedzialny biznes, którego zaangażowanie pozwala nam działać jeszcze prężniej – mówi o programie Dorota Braziewicz, dyrektor Explory.

W tym roku do konkursu Explory zgłoszono ponad 280 projektów.  W regionalnych etapach konkursu wyłaniane są te o największym potencjale. Najlepsi otrzymają stypendia naukowe w wysokości 15, 10 i 7 tysięcy złotych. A także akredytację na międzynarodowe konkursy związane z innowacyjnością i inne nagrody specjalne.

 

Fot. Explory

Najnowsze artykuły