Tylko do końca kwietnia można starać się o dodatek osłonowy

Przysługuje on zarówno gospodarstwom jedno- jak i wieloosobowym. Żeby go uzyskać należy złożyć odpowiedni wniosek w Miejskim Centrum Świadczeń. Warto jednak pamiętać, że czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Termin upływa 30 kwietnia.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1  stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w Miejskim Centrum Świadczeń w Centrum Usług Publicznych przy ul. Pileckiego 1.

Więcej informacji:  https://mcs.opole.pl/index.php?c=page&id=105

 

 

 

Najnowsze artykuły