Musimy złożyć nową deklarację. To obowiązek

Przypominamy, że od 1 lipca na właścicielach nieruchomości lub zarządcach domów, bloków oraz lokali usługowych, spoczywa nowy obowiązek. Polega on na złożeniu deklaracji, która ma wskazywać źródło ogrzewania w budynku.

W tym celu powołano Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Jej zadaniem jest gromadzenie danych na temat sposobu ogrzewania budynków w Polsce. Istnieją dwie formy złożenia deklaracji. Można to uczynić w formie elektronicznej (na stronie zone.gunb.gov.pl) i tradycyjnie – papierowo. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, dlatego niewypełnienie tego zadania, może skutkować grzywną finansową, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Deklaracja zawiera imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;  adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie) oraz adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację można składać od 1 lipca, a zarządca lub właściciel istniejącego budynku ma 12 miesięcy, aby złożyć deklarację. W przypadku nowo powstałych budynków termin składania dokumentu wynosi 14 dni – od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Zobowiązanie to nie obejmuje najemcy oraz właścicieli mieszkań w bloku (chyba, że w lokalu znajduje się odrębne źródło grzewcze, np. kominek, wtedy właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie).