Na Cytrusku powstaną specjalne miejsca dla rolników

Miejskie targowisko wychodzi naprzeciw rolnikom i ich domownikom, którzy chcą sprzedawać swoje plony. W piątki i soboty będą wyznaczone dla nich specjalne miejsca.

Z wyznaczonej przestrzeni będą mogli korzystać tylko rolnicy w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Będą mogli sprzedawać tylko swoje produkty, zarówno spożywcze jak i rękodzieło. Rolnik lub jego domownik, chcący skorzystać ze specjalnych miejsc wyznaczonych do handlu w piątki i soboty, będzie musiał posiadać dokument potwierdzający tożsamość rolnika lub domownika.

Będzie musiał mieć też przy sobie jeden z poniższych dokumentów:
– aktualny dokument właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzający objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym dla rolników,
– aktualny dokument właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzający złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników,
– aktualny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.