Trwa pompowanie wody w Opolu – Czarnowąsach

Trwa pompowanie wody w Opolu – Czarnowąsach, przy ul. Krapkowickiej i z ogródków działkowych „Oaza”. Opole gotowe jest do założenia szandorów, ale jak dotąd nie ma konieczności ich stawiania.

W związku z ciągłymi opadami mamy dynamiczną sytuację hydrologiczną. Niewykluczone, że na Odrze w Opolu zostanie nieznacznie przekroczony stan alarmowy. Jak wynika z raportów IMGW-PB, najwyższe stany wód w stolicy województwa prognozowane są na 24 czerwca przed południem.
Wszystkie służby są w pełnej gotowości. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu wspólnie z jednostkami OSP i Wodami Polskimi przez całą dobę monitorują poziom Odry i innych cieków wodnych na terenie miasta Opola. Na bieżąco sprawdzany jest również stan urządzeń hydrotechnicznych.

Od wczoraj, zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą, na hydrowęźle opolskim zamknięte pozostają bramy powodziowe na Młynówce. W zależności od potrzeby miasto Opole, we współpracy z Wodami Polskimi, przygotowane jest do założenia szandorów.

Od wczoraj pracują pompy wysokiej wydajności – przy rowie RB w Czarnowąsach. Pompa pracuje również przy kanale Ulgi przy cieku Moderz-Olszynka. Ma to na celu przepompowanie wody z pól do koryt cieków wodnych. W celu niedopuszczenia do zalania ogródków działkowych „Oaza” przepompowywana jest woda z jednej strony nasypu kolejowego na drugi. Pompy obsługuje OSP Bierkowice.

Trudna sytuacja nadal występuje w Opolu na ul. Gawędy, woda opadowa spływająca z pól zalewa piwnice budynków mieszkalnych najniżej położonych na tej ulicy. OSP z terenu miasta oraz mieszkańcy we własnym zakresie pompują wodę.