Wkrótce otwarcie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Opolu

W miarę jak świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, coraz więcej gmin stawia na zrównoważone rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami. Nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to jeden z najnowszych kroków w tym kierunku. To miejsce, które zmienia nasze podejście do odpadów i wprowadza nową jakość w procesie ich zagospodarowywania, czyli recyklingu.

Co to jest PSZOK?

PSZOK to skrót od „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. To miejsce, w którym mieszkańcy mogą oddać odpady, które nie powinny trafić do zwykłego kosza na śmieci. Pierwszy taki punkt funkcjonuje w Opolu już od 2013 roku. W związku z tym, że z roku na rok rośnie zainteresowanie bezpłatnym oddawaniem posegregowanych odpadów, a ilość przyjmowanych odpadów przez Centrum Zagospodarowania Odpadów stale rośnie, zdecydowano się na wybudowanie większego, nowoczesnego i bardziej ergonomicznego PSZOK przy ul. Przeskok 1 w Opolu.

Dlaczego PSZOK jest tak ważny?

PSZOK przy ul. Przeskok wprowadza nowe standardy w selektywnym zbieraniu i przyjmowaniu odpadów, a ich recykling przekłada się na korzyści dla środowiska. Dzięki PSZOK ograniczamy ilość odpadów trafiających na składowisko, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i oszczędności surowców naturalnych.

Co można oddać do PSZOK?

Do PSZOK można oddać wszystkie niemalże odpady. Warunkiem jest konieczność ich dostarczenia dokładnie posegregowanych na poszczególne frakcje. Skorzystać z PSZOK może każdy mieszkaniec Opola w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami. Do Punktu nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej. Dokładne warunki określa regulamin korzystania z PSZOK, który będzie dostępny dla każdego zainteresowanego opolanina.
Do PSZOK można oddać m.in:
1. Elektronikę i sprzęt AGD: stare telewizory, telefony komórkowe, lodówki i wiele innych urządzeń elektronicznych.
2. Odpady niebezpieczne: zużyte baterie, farby, środki chemiczne, które wymagają specjalnej obróbki.
3. Odpady budowlane: stare okna, drzwi, gruz, czy materiały izolacyjne.
4. Opony.
5. Meble a także dywany, materace itp.
6. Odpady biodegradowalne: trawa, liście, gałęzie.
W przypadku wątpliwości, czy jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania PSZOK lub braku wiedzy czy dany odpad zostanie przyjęty do PSZOK, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub email.

Jak korzystać z PSZOK?

Mieszkańcy muszą jedynie dostarczyć wytworzone odpady komunalne do odpowiednich pojemników lub stanowisk, które są oznaczone zgodnie z rodzajem odpadu. Przy wjeździe do PSZOK umieszczono stosowne informacje a zatrudniony personel służy pomocą i radą. Warto również zaznaczyć, że korzystanie z PSZOK jest bezpłatne dla mieszkańców miasta. Ważne, by surowiec do ponownego przetworzenia był pełnowartościowy, nie może więc być zanieczyszczony innymi odpadami lub materiałami, dlatego tak ważna w całym procesie jest prawidłowa segregacja u źródła, tzn. w domu, czy mieszkaniu. Regulamin korzystania z PSZOK będzie dostępny m.in. na stronie internetowej www.zk.opole.pl oraz w każdym punkcie.

Punkt Wymiany Rzeczy z Punktem Napraw, miejscem na zrównoważony konsumpcjonizm

W dzisiejszym świecie, gdzie konsumpcjonizm i marnotrawstwo stają się coraz większym problemem, pojawiła się inicjatywa mająca na celu promowanie zrównoważonego stylu życia i ograniczenie ilości odpadów. Chodzi o punkt wymiany rzeczy z punktem napraw przy ul. Przeskok, obok nowo wybudowanego PSZOK. Jest to miejsce, gdzie można oddać nieużywane przedmioty, które zachowały swoją wartość użytkową i jednocześnie skorzystać ze stanowiska do naprawy przedmiotów. Rzeczy w tym punkcie można pozostawić bezpłatnie, a także otrzymać takie przedmioty po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia.

Wyzwania i cele

Choć nowy PSZOK to krok w dobrym kierunku, przed nami wciąż wiele poważnych wyzwań. Wymaga to zaangażowania społecznego i edukacji, aby mieszkańcy miasta byli bardziej świadomi tego co i jak segregować, co można poddać recyklingowi oraz że ważne jest także znaczne ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów. Naszym celem jest nie tylko utrzymanie PSZOK w doskonałej kondycji, ale także rozszerzenie oferty i dostępności punktów selektywnego zbierania odpadów w całym mieście. W tym zakresie Spółka poczyniła już kolejne kroki, aby zwiększyć dostępność usługi również w zachodniej części Opola i zamierza w związku w tym wybudować kolejny – trzeci już PSZOK – mówi Małgorzata Rabiega wiceprezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu.
Nowy PSZOK przyczyni się na pewno do zbliżenia się do unijnych wymagań w sprawie poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, które do roku 2035 nakazują każdemu członkowi UE osiągnąć 65% poziomu recyklingu. To miejsce, w którym każdy mieszkaniec może zaangażować się w działania na rzecz czystszego i bardziej ekologicznego miasta. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany i sprawić, że nasze miasto stanie się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

Finansowanie

Zakład Komunalny Sp. z o.o. skorzystał z powodzeniem z programu dofinansowania oferowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznane dofinansowanie na budowę i rozwój nowego PSZOK w Opolu, to kolejna wykorzystana przez ZK Sp. z o.o. szansa (wcześniej dofinansowania pozyskiwano na budowę kwatery składowania, systemu odgazowania, rewitalizację cmentarzy i wiele innych działań związanych z gospodarką komunalną).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Zaodrza złożyliśmy już kolejny wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie trzeciego PSZOK przy ul. Wspólnej, mamy też gotową dokumentację techniczną.
– Pozyskane wsparcie finansowe umożliwiło zrealizowanie Projektu, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Dofinansowanie do PSZOK obejmuje m.in. budowę infrastruktury, zakup sprzętu i kontenerów, edukację ekologiczną. Łączna kwota dotacji i pożyczki to około 3 000 000 zł, na preferencyjnych warunkach w ramach programu 2.1.1. Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Wsparcie NFOŚiGW jest kluczowe dla projektu budowy kolejnych PSZOK lecz także wielu innych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami, o które Zakład Komunalny Sp. z o.o. nieustannie się ubiega. Każda współpraca z NFOŚiGW to przemyślana i potrzebna inwestycja w ekologię – stwierdza Małgorzata Rabiega.
Zapraszamy do korzystania z nowego PSZOK (oraz drugiego mniejszego przy ulicy Kępskiej 5K) już od października. Przekazując posegregowane odpady komunalne do PSZOK przyczyniasz się do wspólnych wysiłków na rzecz czystszego i ekologicznego Opola.
Wszelkich informacji o działalności Punktów udzielamy pod nr tel. 573 779 676, 506 404 484 oraz pod adresami email: pszokpod@zk.opole.pl oraz pszokkepska@zk.opole.pl.

Najnowsze artykuły