Fitch Ratings: Opole pozostaje wiarygodnym partnerem

Fitch Ratings w wiosennej aktualizacji oceny Miasta Opola potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Opola dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A(pol).

Oznacza to, że w oczach agencji, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią COVID-19 oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie zmian w podatku PIT oraz podwyżek płac nauczycieli, Miasto Opole pozostaje wiarygodnym partnerem jeśli chodzi o możliwości regulowania swoich zobowiązań finansowych.

Fitch na bieżąco monitoruje zmiany zachodzące w otoczeniu aktualizując założenia dotyczące ryzyka  realizacji scenariuszy bazowych. Aktualizacja oceny Miasta Opola odbywa się dwa razy w roku (wiosną i  jesienią). Dane finansowe za I kwartał 2020 r. nie ulegają jeszcze drastycznej zmianie, niemniej jednak  wprowadzone ograniczenia z powodu COVID-19 będą miały przełożenie na negatywne skutki  finansowe dla Miasta, a ich skala będzie zależała od okresu ich obowiązywania.

Oceny Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań przyszłości, stąd uznając negatywne czynniki wywołane stanem epidemii jako przejściowe oraz zakładając, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Opola w średnim okresie pozostaną zbieżne z obecnymi prognozami, rating utrzymano na niezmienionym poziomie.

W swoim komunikacie Fitch zaznacza, że nadal głównym czynnikiem wpływającym na ocenę jest wynik operacyjny w relacji do zadłużenia. Wskazuje jednocześnie ograniczoną zdolność Miasta do generowania dodatkowych dochodów, a możliwości dostosowywania wydatków ocenia jako średnie.

Zarysowane przez Fitch realia tłumaczą decyzje Rady Miasta Opola dotyczące zmniejszania planowanych wydatków w reakcji na spodziewane niższe wpływy do budżetu. Utrzymanie wyniku operacyjnego pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa finansów Miasta oraz  nie pozbawi  wpływu na dalszy rozwój Miasta.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły